Detail faktúry

Predmet fakturácie: Bankové poplatky za vedenie účtov

Číslo faktúry: 295150695

Fakturujúca strana: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2015

Fakturovaná suma: 56,61 EUR

Priložený dokument [.pdf, 32,24 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu