Detail faktúry

Predmet fakturácie: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Číslo faktúry: 113382-78-0

Fakturujúca strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2015

Fakturovaná suma: 207,00 EUR

Priložený dokument [.pdf, 89,35 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu