Detail faktúry

Predmet fakturácie: Bankové poplatky

Číslo faktúry: 395170183

Fakturujúca strana: Slovanský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica

Dátum zverejnenia: 27. 7. 2017

Fakturovaná suma: 2,80 EUR

Priložený dokument [.pdf, 40,77 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu