Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170324 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 4,46 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 319/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 318/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 316/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR
5. 12. 2017 Služby mobilného operátora 1924391891 Orange Slovensko, a. s. 85,00 EUR
5. 12. 2017 Školenie 5917031603 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 78,00 EUR
5. 12. 2017 Poskytovanie služieb technickej podpory 20170248 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
5. 12. 2017 Infosystém Slovakia SR elektronická verzia, ročník 2018 170082 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
5. 12. 2017 Poskytovanie služieb technickej podpory 20170225 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 295170736 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 16,15 EUR
5. 12. 2017 Služby technika BOZP a PO 171400308 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
5. 12. 2017 Školenie 5021715383 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 0,00 EUR
5. 12. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1117 Diners Club CS, s.r.o. 114,05 EUR
5. 12. 2017 Služby mobilného operátora 5418599232 Orange Slovensko, a. s. 347,27 EUR
5. 12. 2017 ABO - Rohož 172102349 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 195172193 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 311/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 195172050 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 5,32 EUR
5. 12. 2017 Služby technika BOZP a PO 171400219 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
5. 12. 2017 opravná faktúra 170200028 PROEKO s.r.o. -72,00 EUR