Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 189/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Refakturácia telefónnych účtov 41700573 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 204,25 EUR
26. 7. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0617 Diners Club CS, s.r.o. 1061,15 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 177/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,64 EUR
26. 7. 2017 Účastnícky poplatok 170101228 Proeko s.r.o. 138,00 EUR
26. 7. 2017 PHM 4590823566 Slovnaft, a.s. 288,99 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 69555-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 195171119 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
26. 7. 2017 Monitoring médií 17160787 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 395170137 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,80 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 162/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 770160478 Edenred Slovakia s. r. o. 0,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 161/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 187/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 186/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Účastnícky poplatok 170101195 Proeko s.r.o. 138,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 174/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 175/2017 Exekútorský úrad Pezinok 25,20 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 159/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Voda stolová 201703925 Dolphin Slovakia, s.r.o. 61,40 EUR