Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 5. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000004 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
22. 5. 2017 Služby mobilného operátora 5387833478 Orange Slovensko, a. s.. 419,32 EUR
22. 5. 2017 Tonery 2017100441 LASER servis, spol. s r.o. 79,20 EUR
22. 5. 2017 Monitoring médii 1716VF0403 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
22. 5. 2017 Služby mobilného operátora 1921782177 Orange Slovensko, a s.. 16,66 EUR
22. 5. 2017 Služby technika BOZP a PO 161400717 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
22. 5. 2017 Účastnícky poplatok za odborný seminár 170100250 PROEKO s.r.o. 136,00 EUR
22. 5. 2017 Oprava tlačiarne 20170139 SWISS spol. s.r.o. 235,20 EUR
22. 5. 2017 EPI Právny systém Prémium - ročný prístup 5021704571 Poradca podnikateľa s.r.o. 1654,80 EUR
22. 5. 2017 Voda stolová 201701329 Dolphin Slovakia, s.r.o. -3,00 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 495170023 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 8,06 EUR
22. 5. 2017 Refakturácia telefónnych účtov 41700202 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 103,70 EUR
22. 5. 2017 Kontrolná obhliadka pracoviska 2017051 MIOMED s.r.o. 156,00 EUR
22. 5. 2017 Vypracovanie vyjadrenia k dovolaniu žalobcu 201705 JUDr. Branislav Pospíšil 400,00 EUR
22. 5. 2017 Monitoring médii 1716VF0222 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
22. 5. 2017 Zastupovanie na pojednávaní 201707 JUDr. Branislav Pospíšil 1901,78 EUR
22. 5. 2017 Refakturácia nákladov na prevádzku spojenú s nájmom 41700281 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2932,65 EUR
22. 5. 2017 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201703 JUDr. Branislav Pospíšil 2400,00 EUR
22. 5. 2017 PHM 2017/3080778152/MSSK SLOVNAFT, a.s. 127,73 EUR
22. 5. 2017 Opravu HP Color LaserJet CM3530 MFP Printer 21700617 SWISS spol. s.r.o. 0,00 EUR