Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 189/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
22. 5. 2017 EPI Právny systém Prémium - ročný 5917006384 Poradca podnikateľa s.r.o. 744,00 EUR
22. 5. 2017 PHM 2017/3080790323/MSSK SLOVNAFT, a.s. 373,86 EUR
22. 5. 2017 Školenie na program PREAS FV17062 PREAS, s.r.o. 90,00 EUR
22. 5. 2017 PHM 4590795000 SLOVNAFT, a.s. 437,48 EUR
22. 5. 2017 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0417 Diners Club CS, s.r.o. 199,01 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170071 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
22. 5. 2017 Stravenky 67172-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
22. 5. 2017 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201703 JUDr. Branislav Pospíšil 2400,00 EUR
22. 5. 2017 Opravu HP Color LaserJet CM3530 MFP Printer 21700617 SWISS spol. s.r.o. 0,00 EUR
22. 5. 2017 Strážna služba 170145 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
22. 5. 2017 PHM 2017/3080778152/MSSK SLOVNAFT, a.s. 127,73 EUR
22. 5. 2017 Vypracovanie vyjadrenia k dovolaniu žalobcu 201705 JUDr. Branislav Pospíšil 400,00 EUR
22. 5. 2017 Monitoring médii 1716VF0222 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
22. 5. 2017 Zastupovanie na pojednávaní 201707 JUDr. Branislav Pospíšil 1901,78 EUR
22. 5. 2017 Voda stolová 201701329 Dolphin Slovakia, s.r.o. -3,00 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 495170023 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 8,06 EUR
22. 5. 2017 Refakturácia nákladov na prevádzku spojenú s nájmom 41700281 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2932,65 EUR
22. 5. 2017 Monitoring médii 1716VF0403 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
22. 5. 2017 Služby mobilného operátora 1921782177 Orange Slovensko, a s.. 16,66 EUR