Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Upratovanie 3118000002 BlockchainSK, s.r.o. 650,00 EUR
11. 4. 2018 Refakturácia 41800217 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 133,13 EUR
11. 4. 2018 Monitoring médií 18160030 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
11. 4. 2018 Tonery 1800541 EKO TONER, s.r.o. 461,70 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 84/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,68 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 195180153 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,49 EUR
11. 4. 2018 Škoda Octavia Combi Ambition 1017 315643 Hílek a spol., a.s. 21400,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 394/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,30 EUR
11. 4. 2018 Prenájom chladiča 173390264 Dolphin Slovakia, s.r.o. 107,57 EUR
11. 4. 2018 Rozšírenie licencie 170608 BIOMETRIC, spol. s r. o. 24,00 EUR
11. 4. 2018 Služby technickej podpory 20170282 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
11. 4. 2018 Odmenu na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 20170021 4procurement s.r.o. 1512,00 EUR
11. 4. 2018 Catering 2017520 PAPA GRILL s. r. o. 528,00 EUR
4. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 195172490 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,89 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 495170146 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 9,75 EUR
5. 12. 2017 Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove 3117000017 EURO Consulting. s.r.o 900,00 EUR
5. 12. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700950 Vodohospodárska výstavba, Štátny podnik 9128,80 EUR
5. 12. 2017 Podpora APV 27200332 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 314/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
5. 12. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1017 Diners Club CS, s.r.o. 135,15 EUR