Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 212/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 225/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,96 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 198/2017 Exekútorský úrad Pezinok 52,88 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 126/2017 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 53,39 EUR
27. 7. 2017 Základná finančná kontrola 5021710517 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 0,00 EUR
27. 7. 2017 Služby technickej podpory 20170147 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
27. 7. 2017 Stravenky 9254101549 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
27. 7. 2017 Školenie prvej pomoci 0220/2017 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 27,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 226/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
27. 7. 2017 Zverejnenie pracovnej ponuky 2017030021 Profesia a spol. s r. o. 165,60 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 219/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 206/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,68 EUR
27. 7. 2017 Bankové poplatky 195171365 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 205/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,80 EUR
27. 7. 2017 Poskytovanie strážnej služby 170347 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2842,56 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 208/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 214/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,88 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 209/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 PHM 4590835923 Slovnaft, a.s. 258,11 EUR
27. 7. 2017 Bankové poplatky 395170183 Slovanský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 2,80 EUR