Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 5. 2017 Trovy exekúcie súdneho exekútora 42354960 JUDr. Jozef Ingr, súdnv exekútor 53,81 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170072 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,00 EUR
22. 5. 2017 Stravenky 8122901540 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
22. 5. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700361 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
22. 5. 2017 Vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom 4170227 EDOS-PEM s.r.o. 118,00 EUR
22. 5. 2017 Služby technickej podpory 20170074 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170040 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 195170655 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
22. 5. 2017 ABO - Rohož 171105954 CWS-Boco Slovensko s.r.o. 33,60 EUR
22. 5. 2017 Trovy exekúcie súdneho exekútora 56/2017 Exekútorský úrad Pezinok 55,22 EUR
22. 5. 2017 Služby mobilného operátora 094975137 Orange Slovensko, a s.. 411,39 EUR
22. 5. 2017 Stravenky 92158-0123 Edenred Slovakia s. r. o. 0,00 EUR
22. 5. 2017 Zabezpečenie servisnej podpory 217010137 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
22. 5. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000005 EURO consulting, s.r.o. 585,00 EUR
22. 5. 2017 Školenie 5011700318 Poradca podnikateľa s.r.o. 78,00 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 495170034 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 12,27 EUR
22. 5. 2017 Kancelárske potreby 1701102341 XEPAP, spol. s r.o. 1234,20 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170041 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 195170654 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 3,72 EUR
22. 5. 2017 USB token 7268003117 PosAm, spol. s r.o. 97,56 EUR