Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 7. 2017 Služby technickej podpory 217010234 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
27. 7. 2017 Kurz prvej pomoci 18/2017 ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske námestie 1203 929 01 Dunajská Streda 20,00 EUR
27. 7. 2017 Autoservis 4421700301 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 281,32 EUR
27. 7. 2017 Bankové poplatky 395170182 Slovanský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3,63 EUR
27. 7. 2017 Refakturácia nákladov na prevádzku spojené s nájmom 41700635 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1201,99 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 204/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Stravenky 770163320 Edenred Slovakia s. r. o. 0,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 224/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,68 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 207/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 211/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
27. 7. 2017 Služby technika BOZP a PO 161400962 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 222/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 215/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0717 Diners Club CS, s.r.o. 274,45 EUR
27. 7. 2017 Bankové poplatky 495170085 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17,77 EUR
27. 7. 2017 ABO - Rohož 171118662 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 216/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 217/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 221/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 223/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR