Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Podpora APV 28200031 Softip, a.s. 2561,40 EUR
11. 4. 2018 PHM 4590900018 Slovnaft, a.s. 250,18 EUR
11. 4. 2018 Uplatnena proforma faktúra c. 2185001713 suma 522,85 2181011071 Agem Computer, spol. s r.o. 0,00 EUR
11. 4. 2018 Služby technickej podpory 20180044 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
11. 4. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 180003 MlOMED s. r. o. 46,60 EUR
11. 4. 2018 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0318 Diners Club CS, s.r.o. 139,73 EUR
11. 4. 2018 Refakturácia 41701248 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2927,16 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 1925045565 Orange Slovensko, a. s., 683,10 EUR
11. 4. 2018 Služby servisnej podpory 218010063 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
11. 4. 2018 Služby servisnej podpory 218010029 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
11. 4. 2018 ABO - Rohož 182101703 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 400/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 250/2017 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 39,78 EUR
11. 4. 2018 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1217 Diners Club CS, s.r.o. 115,72 EUR
11. 4. 2018 Služby technika BOZP a PO 171400479 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena za notársky úkon 5882017 JUDr. Jarmila Kováčová, notár 116,42 EUR
11. 4. 2018 Predplatné novín 201806096 Petit Press, a.s. 163,00 EUR
11. 4. 2018 Konzultácie 38200068 Softip, a.s. 3456,00 EUR
11. 4. 2018 Odmenu na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 20180003 4procurement s.r.o. 1512,00 EUR
11. 4. 2018 Predplatné novín 568033 Petit Press, a.s. 163,00 EUR