Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Bankové poplatky 395180010 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,80 EUR
11. 4. 2018 Stravenky 2281601556 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 495170202 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6,49 EUR
11. 4. 2018 Preddavok 2185001713 Agem Computer, spol. s r.o. 522,85 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 397/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 195172697 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,69 EUR
11. 4. 2018 Voda stolová 201709994 Dolphin Slovakia, s.r.o. 61,40 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 395180009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 121/2018 Exekútorský úrad Pezinok 8,66 EUR
11. 4. 2018 PHM 4590931291 Slovnaft, a.s. 45,87 EUR
11. 4. 2018 Finančný spravodajca, ročník 2017 5041701822 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 7,45 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 403/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,04 EUR
11. 4. 2018 Strážna služba 180078 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 1378,08 EUR
11. 4. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800270 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
11. 4. 2018 Voda stolová 201800709 Dolphin Slovakia, s.r.o. 116,66 EUR
11. 4. 2018 Podnájom nebytových priestorov 186001 Recyklačný fond v likvidácií 634,54 EUR
11. 4. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41701106 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 10368,55 EUR
11. 4. 2018 Prenájom chladiča 183390211 Dolphin Slovakia, s.r.o. 430,27 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 402/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 195172696 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR