Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 9. 2017 Refakturácia nákladov na prevádzku spojené s nájmom 41700743 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1067,55 EUR
26. 9. 2017 Služby technickej podpory 20170176 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
26. 9. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000015 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
26. 9. 2017 Papierové utierky 170321 ING. JANÍKOVÁ Iveta 700,00 EUR
26. 9. 2017 Právne služby EF17-5407 LEGAL GROUP, s.r.o. 1092,00 EUR
26. 9. 2017 Poistka auta 72686-20-30796491 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 97,75 EUR
26. 9. 2017 Znalecký posudok 201701966145/189 Ing. Stanislav Gajdoš, znalec 141,92 EUR
26. 9. 2017 Voda stolová 201706538 Dolphin Slovakia, s.r.o. 92,10 EUR
26. 9. 2017 Fakturovaná podpora APV 27200232 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
26. 9. 2017 Služby mobilného operátora 1-041904695-1.10.4 Orange Slovensko, a. s. 395,20 EUR
27. 7. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201706050 SÚKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Advokátska kancelária/law office 1538,60 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 219/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
27. 7. 2017 Základná finančná kontrola 5917020364 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 51,60 EUR
27. 7. 2017 Bankové poplatky 195171364 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,55 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 213/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,04 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 220/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR
27. 7. 2017 Monitoring médií 17160983 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 113/2017 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 53,27 EUR
27. 7. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000013 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 210/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR