Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Odmena exekútora 398/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,88 EUR
11. 4. 2018 Konzultácie 38200072 Softip, a.s. 78,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 85/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
11. 4. 2018 Auto výbava 1017326788 Hílek a spol., a.s. 1368,08 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 395170377 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
11. 4. 2018 PHM 4590924597 Slovnaft, a.s. 224,90 EUR
11. 4. 2018 Refakturácia 41800161 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2663,53 EUR
11. 4. 2018 Stravenky 2021901557 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 495170176 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,26 EUR
11. 4. 2018 Služby technika BOZP a PO 171400562 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
11. 4. 2018 oOdmena za poskytnuté právne služby 201812191 SOUKENIK - STRPKA, s. r, o. advokátska kancelária 3788,62 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 195172489 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 1925569851 Orange Slovensko, a. s., 112,50 EUR
11. 4. 2018 Upratovanie 3117000025 BlockchainSK, s.r.o. 900,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 395/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,92 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 86/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
11. 4. 2018 b 395180037 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 395170343 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
11. 4. 2018 Hosting k doméne envirofond.sk 1803440888 EXCE TECHNOLOGIES spoJ. s r.o. 61,79 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 495180024 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 15,21 EUR