Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 9. 2017 Refakturácia telefónnych účtov 41700697 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 52,27 EUR
26. 9. 2017 Služby exekútora 256/2017 Exekútorský úrad Pezinok 52,53 EUR
26. 9. 2017 Stravenky 9502701545 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 9. 2017 Poistka auta 72946-252 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 351,03 EUR
26. 9. 2017 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 217010266 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
26. 9. 2017 Lekárske preventívne prehliadky 1700147 MIOMED s. r. o. 116,50 EUR
26. 9. 2017 Strážna služba 170417 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
26. 9. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201706130 SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. 3285,00 EUR
26. 9. 2017 Stravenky 770165365 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 9. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby EF17-5607 LEGAL GROUP, s.r.o. 5460,00 EUR
26. 9. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700668 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
26. 9. 2017 ABO - Rohož 171121239 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 495170085 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17,77 EUR
26. 9. 2017 Monitoring médií 1716VF1174 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 295170494 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 26,73 EUR
26. 9. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700777 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,00 EUR
26. 9. 2017 Služby technika BOZP a PO 171400059 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
26. 9. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201707104 SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. 4500,00 EUR
26. 9. 2017 PHM 4590848826 Slovnaft, a.s. 277,23 EUR
26. 9. 2017 Poskytnuté služby Skartácia Registratúrneho strediska 17137 PREAS s.r.o. 1896,90 EUR