Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 7. 2017 Stravenky 770163320 Edenred Slovakia s. r. o. 0,00 EUR
27. 7. 2017 Služby technickej podpory 217010234 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 210/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000013 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
27. 7. 2017 Monitoring médií 17160983 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 113/2017 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 53,27 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 220/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR
27. 7. 2017 Bankové poplatky 195171364 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,55 EUR
27. 7. 2017 Základná finančná kontrola 5917020364 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 51,60 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 213/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,04 EUR
27. 7. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201706050 SÚKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Advokátska kancelária/law office 1538,60 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 219/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Služby technickej podpory 20170112 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
26. 7. 2017 PHM 4590816880 Slovnaft, a.s. 317,91 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 185/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,88 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 176/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 182/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 183/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 9030601546 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 495170060 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17,84 EUR