Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 170/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Vzdelávacie služby 4170803 EDOS-PEM s.r.o. 59,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 171/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Servisné služby a materiál 20170110 Gripex, s.r.o. 675,60 EUR
26. 7. 2017 Právne služby 201708 JUDr. Branislav Pospíšil 400,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 166/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Voda stolová 201704850 Dolphin Slovakia, s.r.o. 89,94 EUR
26. 7. 2017 Vzdelávacie služby 4170837 EDOS-PEM s.r.o. 69,00 EUR
26. 7. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700556 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
26. 7. 2017 Náklady na prevádzku 41700534 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1824,39 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 172/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,64 EUR
26. 7. 2017 Služby mobilného operátora 036120400 Orange Slovensko, a. s. 380,46 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 395170136 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
26. 7. 2017 Služby mobilného operátora 029513961 Orange Slovensko, a. s. 378,20 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 168/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,92 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 164/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 165/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,12 EUR
26. 7. 2017 Úhrada telefónnych účtov 41700504 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 114,53 EUR
26. 7. 2017 Vložné za školenie 1036270617 Centrum účelových zariadení 180,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 167/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR