Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Školenie 211641 Porada.sk, s.r.o. 84,00 EUR
11. 4. 2018 Voda stolová 201800008 Dolphin Slovakia, s.r.o. 200,40 EUR
11. 4. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800205 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
11. 4. 2018 Auto servis 4421700524 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
11. 4. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 1700212 MlOMED s. r. o. 41,10 EUR
11. 4. 2018 Papier kopírovací 1701109493 Xepap, spol. s r.o. 1704,24 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 06776427 Orange Slovensko, a. s., 365,26 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 195180152 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
11. 4. 2018 Refakturácia 41701085 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1922,30 EUR
11. 4. 2018 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0218 Diners Club CS, s.r.o. 128,65 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 87/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
11. 4. 2018 Služby technika BOZP a PO 181400057 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
11. 4. 2018 Stravenky 770182297 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
11. 4. 2018 PHM 4590912949 Slovnaft, a.s. 348,31 EUR
11. 4. 2018 Konzultácie 38200116 Softip, a.s. 540,00 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 495180012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8,03 EUR
11. 4. 2018 Konzultácie 38200119 Softip, a.s. 288,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 83/2018 Exekútorský úrad Pezinok 24,18 EUR
11. 4. 2018 PHM 2018/3080938373 Slovnaft, a.s. 387,49 EUR
11. 4. 2018 Služby technickej podpory 20170328 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR