Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 186/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Účastnícky poplatok 170101195 Proeko s.r.o. 138,00 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 195171119 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
26. 7. 2017 Monitoring médií 17160787 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 187/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 161/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 178/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 175/2017 Exekútorský úrad Pezinok 25,20 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 159/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 174/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Voda stolová 201703925 Dolphin Slovakia, s.r.o. 61,40 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 163/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 158/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 160/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 8858801541 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 7. 2017 Preddavok na odber tovaru 2175004957 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 395,52 EUR
26. 7. 2017 Servisnápodpora 217010200 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
26. 7. 2017 Služby technika BOZP a PO 161400878 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
26. 7. 2017 Strážna služba 170281 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 195171110 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,32 EUR