Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 319/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR
5. 12. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1017 Diners Club CS, s.r.o. 135,15 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170324 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 4,46 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 314/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
5. 12. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700950 Vodohospodárska výstavba, Štátny podnik 9128,80 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 495170146 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 9,75 EUR
5. 12. 2017 Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove 3117000017 EURO Consulting. s.r.o 900,00 EUR
5. 12. 2017 Podpora APV 27200332 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 395170217 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
26. 9. 2017 Preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2018 1703637500 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. 26,40 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 195171572 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
26. 9. 2017 Poistka auta 138886-75-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 85,68 EUR
26. 9. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201706131 SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. 396,00 EUR
26. 9. 2017 Rozšírenie licencie 170353 BIOMETRIC, spol. s r. o. 316,20 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 495170110 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 11,49 EUR
26. 9. 2017 Voda stolová 201705615 Dolphin Slovakia, s.r.o. 106,54 EUR
26. 9. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0817 Diners Club CS, s.r.o. 145,22 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 395170218 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,26 EUR
26. 9. 2017 Právne služby EF17-5307 LEGAL GROUP, s.r.o. 1260,00 EUR
26. 9. 2017 Prenájom chladiča 173390198 Dolphin Slovakia, s.r.o. 89,64 EUR