Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Trovy exekúcie 2015156 JUDr. Peter Kohút súdny exekútor 100,53 EUR
7. 12. 2015 Aktualizácia Bezpečnostného projektu 1511003 Entry Net, s.r.o. 3561,60 EUR
7. 12. 2015 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201524 JUDr. Branislav Pospíšil 1280,00 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 150917 Storin Plus, s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 Služby mobilného operátora 081944257 Orange Slovensko, a. s. 309,83 EUR
7. 12. 2015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 113382-78-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 207,00 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 272/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201509190 Dolphin Slovakia, s.r.o. 85,96 EUR
7. 12. 2015 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1115 Diners Club CS, s.r.o. 395,07 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac OKTÓBER 2015 215010428 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150309 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,54 EUR
7. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov 201521 JUDr. Branislav Pospíšil 231,05 EUR
7. 12. 2015 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s. 309,60 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 295150695 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56,61 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060037 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 3738,24 EUR