Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 4. 2016 PHM 4590636488 SLOVNAFT, a.s. 222,74 EUR
5. 4. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201605 JUDr. Branislav Pospíšil 1280,00 EUR
5. 4. 2016 Tematický monitoring médií 160197 STORIN Plus, s.r.o. 114,00 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160008 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6,54 EUR
5. 4. 2016 Kancelárske potreby 1601100835 Xepap, spol. s r.o. 869,81 EUR
5. 4. 2016 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 38/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 62,39 EUR
5. 4. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600240 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
5. 4. 2016 Refakturácia nákladov na prevádzku spojenú s nájmom za 12/2015. 41600151 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3758,53 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 195160157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
5. 4. 2016 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0216 Diners Club CS. s.r.o. 150,00 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 495160025 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,80 EUR
5. 4. 2016 Stolová voda 201600313 Dolphin Slovakia, s.r.o. 79,82 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160007 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160040 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 195160407 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
5. 4. 2016 Školenie 240004 Agentúra PRO EKON - perfekt s.r.o. 78,00 EUR
5. 4. 2016 PHM 4590630505 SLOVNAFT, a.s. 271,65 EUR
5. 4. 2016 Tematický monitoring médií 160091 STORIN Plus, s.r.o. 114,00 EUR
5. 4. 2016 Služby technika BOZP a PO 151401015 B.P.O, s.r.o 72,00 EUR
2. 2. 2016 Služby technika BOZP a PO 151400943 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR