Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 9. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom na Martinskej 49 41600690 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 946,20 EUR
19. 9. 2016 Havarijné poistenie 0700391831 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 329,19 EUR
19. 9. 2016 ABO - Rohož 161121251 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
19. 9. 2016 Voda stolová 201606985 Dolphin Slovakia, s.r.o. 224,96 EUR
19. 9. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom na Martinskej 49 41600716 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
19. 9. 2016 Podpora APV 26200323 SOFTIP, a.s. 2521,20 EUR
19. 9. 2016 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0716 Diners Club CS, s.r.o. 240,87 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161570 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
19. 9. 2016 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 216010330 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
19. 9. 2016 Pohonné hmoty 4590695711 SLOVNAFT, a.s. 72,13 EUR
19. 9. 2016 Auto servis 4421600386 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 215,35 EUR
19. 9. 2016 Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove 3116000016 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
19. 9. 2016 Trovy exekúcie 2016413 JUDr. Friga Miroslav, súdny exekútor 9,48 EUR
19. 9. 2016 Strážna služba 160434 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160176 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
19. 9. 2016 Prenájom chladiča 201606221 Dolphin Slovakia, s.r.o. 9,96 EUR
19. 9. 2016 Tematický monitoring médii 160725 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
19. 9. 2016 Poskytovanie služieb technickej podpory 20160177 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR
19. 9. 2016 Stravenky 63744-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 9. 2016 Trovy exekúcie 179/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 107,93 EUR