Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 2. 2017 Bankové poplatky 195162635 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,49 EUR
22. 2. 2017 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0117 Diners Club CS, s.r.o. 412,08 EUR
22. 2. 2017 Služby technika BOZP a PO 161400451 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 195162615 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 12/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 135,21 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 395160465 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 1 0 /2 0 1 6 Slovenská inšpekcia životného prostredia 129,70 EUR
22. 2. 2017 ABO - Rohož 161137529 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 42,00 EUR
22. 2. 2017 PHM 4590759771 SLOVNAFT, a.s. 302,32 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 18/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 58,34 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 495160224 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12,12 EUR
22. 2. 2017 Upratovacie služby 3116000043 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
22. 2. 2017 Voda stolová 201610679 Dolphin Slovakia, s.r.o. 51,58 EUR
22. 2. 2017 Trovy exekúcie 431/2016 Exekútorský úrad Pezinok 44,83 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 195 32 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,86 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 11/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 131,89 EUR
22. 2. 2017 Poistenie 129981-7744-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 156,00 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 17/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 77,71 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 13/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 51,50 EUR
22. 2. 2017 Stravenky 7428301542 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR