Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
14. 10. 2016 Služby technickej podpory 216010365 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
14. 10. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtu 495160139 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,21 EUR
14. 10. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600800 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
14. 10. 2016 Služby technickej podpory 20160205 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR
14. 10. 2016 Monitoring médií 160831 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
14. 10. 2016 Služby technika BOZP a PO 161400131 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
14. 10. 2016 Refakturácia telefónnych účtov 41600766 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 107,38 EUR
14. 10. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160295 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
14. 10. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom na Martinskej 49 41600780 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 997,20 EUR
14. 10. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161765 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
14. 10. 2016 Strážna služba 160491 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
14. 10. 2016 Kontrolná obhliadka pracoviska 2016214 MIOMED s.r.o. 156,00 EUR
14. 10. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtu 195161764 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,26 EUR
14. 10. 2016 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0916 Diners Club CS, s.r.o. 349,05 EUR
19. 9. 2016 Stravenky 5765601547 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 9. 2016 Trovy exekúcie 198/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 87,10 EUR
19. 9. 2016 Kancelárske potreby 1601106311 Xepap, spol. s r.o. 936,42 EUR
19. 9. 2016 Voda stolová 201606025 Dolphin Slovakia, s.r.o. 122,80 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161343 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
19. 9. 2016 Služby technika BOZP a PO 161400054 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR