Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 5. 2017 Stravenky 67172-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
22. 5. 2017 Monitoring médii 1716VF0222 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
22. 5. 2017 Zastupovanie na pojednávaní 201707 JUDr. Branislav Pospíšil 1901,78 EUR
22. 5. 2017 Refakturácia nákladov na prevádzku spojenú s nájmom 41700281 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2932,65 EUR
22. 5. 2017 Voda stolová 201701329 Dolphin Slovakia, s.r.o. -3,00 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 495170023 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 8,06 EUR
22. 5. 2017 Refakturácia telefónnych účtov 41700202 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 103,70 EUR
22. 5. 2017 Kontrolná obhliadka pracoviska 2017051 MIOMED s.r.o. 156,00 EUR
22. 5. 2017 Vypracovanie vyjadrenia k dovolaniu žalobcu 201705 JUDr. Branislav Pospíšil 400,00 EUR
22. 5. 2017 EPI Právny systém Prémium - ročný 5917006384 Poradca podnikateľa s.r.o. 744,00 EUR
22. 5. 2017 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0417 Diners Club CS, s.r.o. 199,01 EUR
22. 5. 2017 PHM 4590795000 SLOVNAFT, a.s. 437,48 EUR
10. 3. 2017 Zabezpečenie servisnej podpory 217010064 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
22. 2. 2017 Kopírovací papier A4 80g Multicopy 1601110596 Xepap, spol. s r.o. 810,00 EUR
22. 2. 2017 Lekárske preventívne prehliadky 1600220 MIOMED s.r.o. 23,30 EUR
22. 2. 2017 PHM 2016/3080754295/MSSK SLOVNAFT, a.s. 415,66 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 295160956 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 25,83 EUR
22. 2. 2017 Catering 2016240 PAPA GRILL s. r. o. 528,00 EUR
22. 2. 2017 Stravenky 89909-0123 Edenred Slovakia 2956,03 EUR
22. 2. 2017 Havarijné poistenie 130107-279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 437,58 EUR