Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400710 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 310/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 Vložné za školenie 10492910151 Centrum účelových zariadení 45,00 EUR
7. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400790 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
7. 12. 2015 Právne služby 201522 JUDr. Branislav Pospíšil 1040,00 EUR
7. 12. 2015 Refakturácia telefónnych účtov 41500945 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 153,04 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152317 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201507565 Dolphin Slovakia, s.r.o. 155,90 EUR
7. 12. 2015 Tonery 2015104302 LASER servis, spol. s r.o. 82,98 EUR
7. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov vo veci vymáhania úveru 201525 JUDr. Branislav Pospíšil 90,68 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201508010 Dolphin Slovakia, s.r.o. 117,89 EUR
7. 12. 2015 Stravné poukážky 9000693496 Edenred Slovakia s r. o. 2956,03 EUR
7. 12. 2015 Stravné poukážky 770102528 Edenred Slovakia s r. o. 2956,03 EUR
7. 12. 2015 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 151126395 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 151125 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 Refakturácia telefónnych účtov 41501019 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 206,33 EUR
7. 12. 2015 PHM 2015/3080604800/MSSK SLOVNAFT, a.s. 272,05 EUR
7. 12. 2015 Hygienické prostriedky 1501479 ADLERR, s.r.o. 107,14 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac SEPREMBER 2015 215010385 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR
7. 12. 2015 Zmluvné služby PROFIT 35200661 SOFTIP, a.s. 7320,00 EUR