Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Odmena súdneho exekútora zákonná 353/2015 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 26,75 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 347/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1015 Diners Club CS, s.r.o. 187,91 EUR
7. 12. 2015 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41500999 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 590,21 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590584000 SLOVNAFT. a.s. 133,72 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501111 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421500910 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 33,00 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060038 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 1359,36 EUR
7. 12. 2015 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201523 JUDr. Branislav Pospíšil 480,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152085 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8,07 EUR
7. 12. 2015 Odmena súdneho exekútora zákonná 2015156 JUDr. Peter Kohút súdny exekútor 100,53 EUR
7. 12. 2015 Ročný paušál 1 ks 135,40 135,40 20% podľa Zmluvy o poskytovaní ser. služieb SLAzo dňa 4.8.2015 150505 BIOMETRIC, spol. s r. o. 135,40 EUR
7. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41500992 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
7. 12. 2015 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 385/2015 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 208,02 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152194 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,54 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152096 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
7. 12. 2015 Úhradu telefónnych účtov 41500848 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 180,78 EUR
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102130 Proeko s.r.o. 207,00 EUR
7. 12. 2015 Náklady na prevádzku 41500875 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 474,41 EUR
7. 12. 2015 Služby mobilného operátora 076917277 Orange Slovensko, a. S.. 310,71 EUR