Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 5. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000006 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
22. 5. 2017 Služby technickej podpory 20170025 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR
22. 5. 2017 Obchodný zákonník - veľký komentár 5917006627 Poradca podnikateľa s.r.o. 80,61 EUR
22. 5. 2017 Zabezpečenie servisnej podpory 217010098 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
22. 5. 2017 Služby technika BOZP a PO 161400623 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 195170401 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 4,46 EUR
22. 5. 2017 Trovy konania 13/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 50,16 EUR
22. 5. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700249 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
22. 5. 2017 Právne služby EF17-1502 LEGAL GROUP. s.r.o. 384,00 EUR
22. 5. 2017 Stravenky 8411801544 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
22. 5. 2017 Právne služby 201704 JUDr. Branislav Pospíšil 1200,00 EUR
22. 5. 2017 ABO - Rohož 171109130 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 42,00 EUR
22. 5. 2017 PHM 4590782542 SLOVNAFT, a.s. 263,63 EUR
22. 5. 2017 Refakturácia nákladov na prevádzku spojenú s nájmom 41700368 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2839,60 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 195170402 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
22. 5. 2017 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0317 Diners Club CS, s.r.o. 228,09 EUR
22. 5. 2017 Oprava základu dane (dobropis) 170200002 PROEKO s.r.o. -68,00 EUR
22. 5. 2017 Strážna služba 170079 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2653,06 EUR
22. 5. 2017 Za prevoz vozidla 17/0545 ODŤAH TISO s.r.o. 256,44 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170072 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,00 EUR