Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
28. 6. 2016 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 161114224 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
5. 4. 2016 ABO - Rohož 161105364 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
5. 4. 2016 Doména envirofond.sk 1603279972 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 62,16 EUR
5. 4. 2016 PHM 4590625444 SLOVNAFT, a.s. 228,68 EUR
5. 4. 2016 Refakturácia telefónnych účtov 41600208 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 268,81 EUR
5. 4. 2016 ABO - Rohož 161102530 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 25,20 EUR
5. 4. 2016 Náhrada cestovných výdavkov 201607 JUDr. Branislav Pospíšil 87,35 EUR
5. 4. 2016 Náhrada cestovných výdavkov 201603 JUDr. Branislav Pospíšil 294,07 EUR
5. 4. 2016 Stolová voda 201601304 Dolphin Slovakia, s.r.o. 186,55 EUR
5. 4. 2016 Stravné lístky 770113443 EDENRED Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
5. 4. 2016 Služby mobilného operátora 1*025067312-1-10-8 Orange Slovensko, a. s. 312,50 EUR
5. 4. 2016 Poskytovanie služieb technickej podpory 20160029 Millennium, spol. s r.o. 1440,00 EUR
5. 4. 2016 PROFIT PZV-Podzemná voda 26200132 SOFTIP. a .s. 1680,00 EUR
5. 4. 2016 Refakturácia nákladov na prevádzku spojenú s nájmom za 1/2016 41600218 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2824,46 EUR
5. 4. 2016 Služby technika BOZP a PO 151401091 B.P.O, s.r.o 72,00 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160039 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
5. 4. 2016 Stravné lístky 9000706708 EDENRED Slovakia s.r.o. 5912,06 EUR
5. 4. 2016 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809 Diners Club CS. s.r.o. 24,97 EUR
5. 4. 2016 PROFIT správa IS 26200107 SOFTIP. a .s. 848,40 EUR
5. 4. 2016 Stolová voda, ASSY, FILTER CK VALV WHI GEN2 Bottled Water Coolers - Sanitácia jedn. 201600061 Dolphin Slovakia, s.r.o. 19,29 EUR