Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 12. 2016 Upratovacie a čistiace služby 3116000031 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
19. 12. 2016 Stravenky 64329-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 12. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160356 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
19. 12. 2016 Servisná podpora informačného systému SREP 216010400 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
19. 12. 2016 Bankové poplatky 495160153 SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10,95 EUR
19. 12. 2016 ŠKOLENIE 5021616614 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 264,00 EUR
19. 12. 2016 Náhrada cestovných a hotových výdavkov 201624 JUDr. Branislav Pospíšil 90,07 EUR
19. 12. 2016 Služby technika BOZP a PO 161400285 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
19. 12. 2016 Prenájom chladiča 163390199 Dolphin Slovakia, s.r.o. 119,52 EUR
19. 12. 2016 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1016 Diners Club CS, s.r.o. 165,49 EUR
19. 12. 2016 Vzdelávacie služby 10160073 EDOS-SMART, s.r.o. 118,00 EUR
19. 12. 2016 Bankové poplatky 195162242 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,39 EUR
19. 12. 2016 Voda stolová 201609124 Dolphin Slovakia, s.r.o. 122,80 EUR
19. 12. 2016 Toaletný papier 201603792 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 269,76 EUR
14. 10. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201622 JUDr. Branislav Pospíšil 1040,00 EUR
14. 10. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160294 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,29 EUR
14. 10. 2016 Finančný spravodajca, ročník 2017 0416080500 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o., 26,40 EUR
14. 10. 2016 ABO - Rohož 161124047 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
14. 10. 2016 Pohonné hmoty 4590713156 SLOVNAFT, a.s. 278,58 EUR
14. 10. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201623 JUDr. Branislav Pospíšil 1200,00 EUR