Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 6. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201615 JUDr. Branislav Pospíšil 214,32 EUR
29. 6. 2016 Stravenky Ticket Restaurant 4938701541 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
29. 6. 2016 Stravenky Ticket Restaurant 5099801545 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
29. 6. 2016 Tematický monitoring médií 160512 STORIN plus s.r.o 114,00 EUR
29. 6. 2016 Kancelárske potreby 1601103892 Xepap, spol. s r.o. 802,10 EUR
29. 6. 2016 Voda stolová 201603726 Dolphin Slovakia, s.r.o. 147,36 EUR
29. 6. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41600487 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1728,53 EUR
29. 6. 2016 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 145/2016 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 69,63 EUR
29. 6. 2016 Voda stolová 163390070 Dolphin Slovakia, s.r.o. 107,57 EUR
29. 6. 2016 Strážna služba 160318 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2337,31 EUR
29. 6. 2016 Voda stolová 201603670 Dolphin Slovakia, s.r.o. 14,74 EUR
29. 6. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161130 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
29. 6. 2016 Lekárske preventívne prehliadky 1600074 MIOMED s.r.o. 46,00 EUR
29. 6. 2016 Tonery 160101470 TOWDY s.r.o. 51,40 EUR
29. 6. 2016 Predĺženie ESET Endpoint Protection Standard 9161224 ASBIS SK spol. s r.o. 1010,34 EUR
29. 6. 2016 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0616 Diners Club CS, s.r.o. 23,49 EUR
29. 6. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201614 JUDr. Branislav Pospíšil 480,00 EUR
29. 6. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161131 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,57 EUR
29. 6. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160145 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6,57 EUR
29. 6. 2016 Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove, Bratislava 3116000010 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR