Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 12. 2016 Podporu APV 26200419 SOFTIP, a.s. 2521,20 EUR
19. 12. 2016 Bonita 216278 Euro Dotácie, a. s. 1140,00 EUR
19. 12. 2016 Bankové poplatky 395160401 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,75 EUR
19. 12. 2016 Služby mobilného operátora 1*064341170-1-10-2 Orange Slovensko, a. s 2066,10 EUR
19. 12. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41600904 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 934,08 EUR
19. 12. 2016 Refakturácia spojená s nájmom 41600955 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1073,20 EUR
19. 12. 2016 Služby mobilného operátora 1-067750821.1-1-6 Orange Slovensko, a. s 243,88 EUR
19. 12. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201625 JUDr. Branislav Pospíšil 1520,00 EUR
19. 12. 2016 Refakturácia telefónnych účtov 41600834 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 166,86 EUR
19. 12. 2016 Voda stolová 201608531 Dolphin Slovakia, s.r.o. 79,82 EUR
19. 12. 2016 Účastnícky poplatok za špecializovaný seminár 160101510 PROEKO s.r.o. 138,00 EUR
19. 12. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161995 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,57 EUR
19. 12. 2016 Lenovo TC E73z AIO 9162810 ASBIS SK spol. s r.o. 1088,59 EUR
19. 12. 2016 Služieb technickej podpory 20160252 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR
19. 12. 2016 Refakturácia telefónnych účtov 41600935 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 145,80 EUR
19. 12. 2016 Stravenky 86365-0123 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 12. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201625 JUDr. Branislav Pospíšil 1520,00 EUR
19. 12. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600980 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
19. 12. 2016 Autoservis 4421600616 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
19. 12. 2016 Trovy exekúcie 2016537 JUDr. Friga Miroslav, súdny exekútor 7,97 EUR