Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Voda stolová 201704850 Dolphin Slovakia, s.r.o. 89,94 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 395170136 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
26. 7. 2017 Služby mobilného operátora 029513961 Orange Slovensko, a. s. 378,20 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 168/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,92 EUR
26. 7. 2017 Služby mobilného operátora 036120400 Orange Slovensko, a. s. 380,46 EUR
26. 7. 2017 Servisné služby a materiál 20170110 Gripex, s.r.o. 675,60 EUR
26. 7. 2017 Právne služby 201708 JUDr. Branislav Pospíšil 400,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 166/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Preddavok na odber tovaru 2175004957 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 395,52 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 8858801541 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 171/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Vzdelávacie služby 4170803 EDOS-PEM s.r.o. 59,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 160/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Zabezpečenie servisnej podpory 217010200 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
26. 7. 2017 Strážna služba 170281 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 195171110 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,32 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 170/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Služby technika BOZP a PO 161400878 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
8. 6. 2017 Zabezpečenie servisnej podpory 217010168 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
22. 5. 2017 Obchodný zákonník - veľký komentár 1. a 2. zväzok 5021704922 Poradca podnikateľa s.r.o. 0,00 EUR