Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Právne služby 201520 JUDr. Branislav Pospíšil 1440,00 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201507074 Dolphin Slovakia, s.r.o. 191,57 EUR
7. 12. 2015 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 388/2015 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 97,15 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590589311 SLOVNAFT. a.s. 327,49 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500111 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
7. 12. 2015 Infosystém Slovakia SR elektronická verzia 150157 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150276 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,51 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501129 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41500910 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac NOVEMBER 2015 215010469 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150277 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
7. 12. 2015 Stravenky 9000684219 EDENRED Slovakia, s.r.o. 2956,03 EUR
7. 12. 2015 Kancelárske potreby 1501108133 Xepap, spol. s r.o. 670,46 EUR
7. 12. 2015 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 151130042 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
7. 12. 2015 Lekárske preventívne prehliadky 1500153 MIOMED s.r.o. 23,30 EUR
7. 12. 2015 Podpora APV 25200591 SOFTIP, a.s. 848,40 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060042 FIDELITAS Hlohovec, s.r.o. 5274,60 EUR
7. 12. 2015 Tonery 2015104301 LASER servis, spol. s r.o. 28,50 EUR
7. 12. 2015 Upgrade a aktualizácia softvéru IS eRSV 303/2015 Millennium, spol. s r. o. 9600,00 EUR
7. 12. 2015 Kancelárske potreby 1501108071 Xepap, spol. s r.o. 736,90 EUR