Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 188/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 181/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000011 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
26. 7. 2017 Konzultácie Profit 37200209 SOFTIP, a.s. 288,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 163/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 158/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 174/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 159/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 175/2017 Exekútorský úrad Pezinok 25,20 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 178/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Voda stolová 201703925 Dolphin Slovakia, s.r.o. 61,40 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 195171119 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 186/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Účastnícky poplatok 170101195 Proeko s.r.o. 138,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 161/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 187/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Vzdelávacie služby 4170837 EDOS-PEM s.r.o. 69,00 EUR
26. 7. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700556 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
26. 7. 2017 Náklady na prevádzku 41700534 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1824,39 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 172/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,64 EUR