Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 12. 2016 Aktualizáciu produktu Infosystém Slovakia SR 917186 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
19. 12. 2016 Účastnícky poplatok 160101513 PROEKO s.r.o. 298,00 EUR
19. 12. 2016 Lekárske preventívne prehliadky 1600142 MIOMED s.r.o. 69,90 EUR
19. 12. 2016 Balík ročnej podpory k AttendanceProW SW Silver 169071 BIOMETRIC, spol. s r. o. 180,00 EUR
19. 12. 2016 Stravenky 6372101543 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 12. 2016 ABO - Rohož 161130444 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
19. 12. 2016 Bankové poplatky 395160400 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,58 EUR
19. 12. 2016 Servisná podpora informačného systému SREP 216010432 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
19. 12. 2016 Bankové poplatky 195162241 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,56 EUR
19. 12. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201628 JUDr. Branislav Pospíšil 2800,00 EUR
19. 12. 2016 Bankové poplatky 295160655 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 23,37 EUR
19. 12. 2016 Upratovacie a čistiace služby 3116000028 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
19. 12. 2016 Služby mobilného operátora 1*059635633-1-10-4 Orange Slovensko, a. s 571,70 EUR
19. 12. 2016 Služby mobilného operátora 1*063770156-1-1-5 Orange Slovensko, a. s 384,57 EUR
19. 12. 2016 Autoservis 4421600555 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 289,50 EUR
19. 12. 2016 PHM 4590736304 SLOVNAFT, a.s. 284,54 EUR
19. 12. 2016 PHM 4590718662 SLOVNAFT, a.s. 45,76 EUR
19. 12. 2016 PHM 4590730209 SLOVNAFT, a.s. 138,97 EUR
19. 12. 2016 TARIFNÁ ODMENA 201600710231/130 Ing. Stanislav Gajdoš 119,52 EUR
19. 12. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201627 JUDr. Branislav Pospíšil 3040,00 EUR