Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
2. 2. 2016 Právne služby 201531 JUDr. Branislav Pospíšil 1600,00 EUR
2. 2. 2016 Autoservis 4421501403 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 560,70 EUR
2. 2. 2016 Autoservis 4421501418 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 167,48 EUR
23. 12. 2015 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1215 Diners Club CS, s.r.o. 95,15 EUR
23. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov 201530 JUDr. Branislav Pospíšil 90,92 EUR
23. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060046 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 5097,60 EUR
23. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400866 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
23. 12. 2015 Právne služby 201528 JUDr. Branislav Pospíšil 1440,00 EUR
23. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 415010S9 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152571 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,29 EUR
23. 12. 2015 Refakturácia telefónnych účtov 41501108 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 182,76 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150335 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
23. 12. 2015 Právne služby 201529 JUDr. Branislav Pospíšil 560,00 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152569 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,07 EUR
23. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500135 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
23. 12. 2015 Služby technickej podpory - programátorské práce 215010467 Lazar Consulting, s.r.o. 1075,46 EUR
23. 12. 2015 Lekárske preventívne prehliadky 1500170 MIOMED s.r.o. 194,50 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150336 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,51 EUR
23. 12. 2015 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 506/2015 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 74,71 EUR
23. 12. 2015 Phm 4590610438 SLOVNAFT, a.s. 194,98 EUR