Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Infosystém Slovakia SR elektronická verzia 150157 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201507074 Dolphin Slovakia, s.r.o. 191,57 EUR
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102067 Proeko s.r.o. 69,00 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501200 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,49 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150308 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,23 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150187 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 19,14 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201508780 Dolphin Slovakia, s.r.o. 104,38 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 151022 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150146 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,55 EUR
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102129 Proeko s.r.o. 483,00 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500124 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
7. 12. 2015 Tonery 20150204 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 1032,00 EUR
7. 12. 2015 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 215010464 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421500970 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 388,76 EUR
7. 12. 2015 Služby mobilného operátora 076917277 Orange Slovensko, a. S.. 310,71 EUR
7. 12. 2015 Náklady na prevádzku 41500875 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 474,41 EUR
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102130 Proeko s.r.o. 207,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152085 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8,07 EUR
7. 12. 2015 Odmena súdneho exekútora zákonná 2015156 JUDr. Peter Kohút súdny exekútor 100,53 EUR