Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
25. 7. 2016 Pohonné hmoty 4590684584 SLOVNAFT, a.s. 202,54 EUR
25. 7. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201616 JUDr. Branislav Pospíšil 480,00 EUR
25. 7. 2016 Trovy exekúcie 220/2016 Exekútorský úrad Pezinok 49,67 EUR
25. 7. 2016 Voda stolová 201605357 Dolphin Slovakia, s.r.o. 132,62 EUR
25. 7. 2016 Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove 3116000013 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
25. 7. 2016 Tonery 2016102080 LASER servis, spol. s r.o. 28,56 EUR
25. 7. 2016 Čistiace pomôcky 160239 Ing. Iveta Janíková 450,00 EUR
25. 7. 2016 Vložné za školenie 10392106162 Centrum účelových zariadení 76,00 EUR
25. 7. 2016 Tonery 2016102079 LASER servis, spol. s r.o. 58,00 EUR
25. 7. 2016 Stravenky 62787-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
25. 7. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201617 JUDr. Branislav Pospíšil 560,00 EUR
25. 7. 2016 Poskytovanie služieb technickej podpory 20160144 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR
25. 7. 2016 Stravenky 5380101545 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
25. 7. 2016 Školenie - Softip Profit 36200315 SOFTIP, a.s. 1500,00 EUR
25. 7. 2016 Tonery 16010013 DATAROOM s.r.o. 48,85 EUR
25. 7. 2016 Služby mobilného operátora 045397166-1-10-3 Orange Slovensko, a. s.. 360,04 EUR
25. 7. 2016 Tonery 160101499 TOWDY TONERY 19,00 EUR
25. 7. 2016 ABO - Rohož 161118673 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 25,20 EUR
25. 7. 2016 Auto servis 4421600326 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 264,00 EUR
25. 7. 2016 Poistné za motorové vozidlo 2700109081 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 362,30 EUR