Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060037 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 3738,24 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 295150695 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56,61 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150309 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,54 EUR
7. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov 201521 JUDr. Branislav Pospíšil 231,05 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac OKTÓBER 2015 215010428 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR