Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
2. 2. 2016 Stravné poukážky 9000697898 Edenred Slovakia s r. o. 2956,03 EUR
2. 2. 2016 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 151136415 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
2. 2. 2016 Refakturácia elektrickej energie 41501235 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2462,31 EUR
2. 2. 2016 Autoservis 4421501376 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 428,99 EUR
2. 2. 2016 Služby technika BOZP a PO 151400943 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
2. 2. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150214 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16,41 EUR
2. 2. 2016 Servisný poplatok za mesiac DECEMBER 2015 216010039 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
2. 2. 2016 Havarijné poistenie motorových vozidiel 115284-220 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 375,07 EUR
2. 2. 2016 Občerstvenie 150898 Wineloversclub.sk s.r.o. 288,43 EUR
2. 2. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152775 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6,12 EUR
2. 2. 2016 Právne služby 201532 JUDr. Branislav Pospíšil 960,00 EUR
2. 2. 2016 Voda stolová 201510231 Dolphin Slovakia, s.r.o. 98,24 EUR
2. 2. 2016 Havarijné poistenie motorových vozidiel 117000-118 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 323,90 EUR
2. 2. 2016 Finančný spravodajca, ročník 2015 5041504810 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 12,46 EUR
2. 2. 2016 Darčekové predmety 151805 TB&O Czech Republic s.r.o. 398,09 EUR
2. 2. 2016 Kancelárske potreby 20150213 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 3577,20 EUR
2. 2. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtov 295151001 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 57,18 EUR
2. 2. 2016 Služby mobilného operátora 1-093398134.1.10-2 Orange Slovensko, a. s. 309,39 EUR
2. 2. 2016 Odmena súdneho exekútora zákonná 543/2015 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 66,65 EUR
2. 2. 2016 Služby technickej podpory 389/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR