Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 9. 2016 Pohonné hmoty 4590707207 SLOVNAFT, a.s. 61,26 EUR
19. 9. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201620 JUDr. Branislav Pospíšil 1520,00 EUR
19. 9. 2016 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s.. 351,06 EUR
19. 9. 2016 Trovy exekúcie 179/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 107,93 EUR
19. 9. 2016 Trovy exekúcie 2016413 JUDr. Friga Miroslav, súdny exekútor 9,48 EUR
19. 9. 2016 Prenájom chladiča 201606221 Dolphin Slovakia, s.r.o. 9,96 EUR
19. 9. 2016 Tematický monitoring médii 160725 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
19. 9. 2016 Strážna služba 160434 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160176 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
25. 7. 2016 Tonery 160101498 TOWDY TONERY 49,00 EUR
25. 7. 2016 Lekárske preventívne prehliadky 1600095 MIOMED s.r.o. 93,20 EUR
25. 7. 2016 Pohonné hmoty 4590690346 SLOVNAFT, a.s. 353,57 EUR
25. 7. 2016 Služby technika BOZP a PO 151401433 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
25. 7. 2016 Trovy exekúcie 219/2016 Exekútorský úrad Pezinok 46,37 EUR
25. 7. 2016 Strážna služba 160379 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2842,56 EUR
25. 7. 2016 Služby technika BOZP a PO 151401433 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
25. 7. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom na Martinskej 49 41600584 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1101,86 EUR
25. 7. 2016 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 216010295 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
25. 7. 2016 Tonery 16010014 DATAROOM s.r.o. 178,78 EUR
25. 7. 2016 Prenájom chladiča 163390089 Dolphin Slovakia, s.r.o. 107,57 EUR