Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 7. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201706050 SÚKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Advokátska kancelária/law office 1538,60 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 219/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
27. 7. 2017 Základná finančná kontrola 5917020364 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 51,60 EUR
27. 7. 2017 PHM 4590835923 Slovnaft, a.s. 258,11 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 214/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,88 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 209/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 208/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
27. 7. 2017 Poskytovanie strážnej služby 170347 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2842,56 EUR
27. 7. 2017 Bankové poplatky 395170183 Slovanský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 2,80 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 189/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Refakturácia telefónnych účtov 41700573 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 204,25 EUR
26. 7. 2017 Účastnícky poplatok 170101228 Proeko s.r.o. 138,00 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 69555-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 7. 2017 PHM 4590823566 Slovnaft, a.s. 288,99 EUR
26. 7. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0617 Diners Club CS, s.r.o. 1061,15 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 177/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,64 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 395170137 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,80 EUR
26. 7. 2017 Monitoring médií 17160787 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 162/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 770160478 Edenred Slovakia s. r. o. 0,00 EUR