Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 15/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 51,62 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia nákladov na prevádzku spojených s nájmom 41601235 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA. ŠTÁTNY PODNIK 2427,72 EUR
22. 2. 2017 Odmena súdneho exekútora + trovy 315/2016 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 48,13 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 20/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 64,22 EUR
22. 2. 2017 Hospodárske noviny 27521 MAFRA Slovakia, a.s. 199,00 EUR
22. 2. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41601225 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA. ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia tel. účtov 41601094 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA. ŠTÁTNY PODNIK 35,94 EUR
22. 2. 2017 servisná podpora informačného systému SREP 217010033 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
22. 2. 2017 Hospodárske noviny 27521 MAFRA Slovakia, a.s. 199,00 EUR
22. 2. 2017 Ročné poistné 132027-12819 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 323,90 EUR
22. 2. 2017 Služby mobilného operátora 74874587-2-12-1 Orange Slovensko, a. s.. 63,25 EUR
22. 2. 2017 Náklady na bankové poplatky 295160956 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 25,83 EUR
22. 2. 2017 Služby strážnej služby 160760 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 395160466 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,80 EUR
22. 2. 2017 Služby technickej podpory 20160331 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR
19. 12. 2016 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1116 Diners Club CS, s.r.o. 163,26 EUR
19. 12. 2016 Infosystém Slovakia 160128 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
19. 12. 2016 ABO - Rohož 161126424 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
19. 12. 2016 Monitoring médií 160937 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
19. 12. 2016 Služby mobilného operátora 1-067750903-1.1 Orange Slovensko, a. s 192,89 EUR