Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Vložné za školenie 1036270617 Centrum účelových zariadení 180,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 188/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 181/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 ABO - Rohož 171115758 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 25,20 EUR
26. 7. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000011 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
26. 7. 2017 Konzultácie Profit 37200209 SOFTIP, a.s. 288,00 EUR
26. 7. 2017 PHM 4590829544 Slovnaft, a.s. 375,18 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 163/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 175/2017 Exekútorský úrad Pezinok 25,20 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 178/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Voda stolová 201703925 Dolphin Slovakia, s.r.o. 61,40 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 195171119 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
26. 7. 2017 Monitoring médií 17160787 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 186/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Účastnícky poplatok 170101195 Proeko s.r.o. 138,00 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 395170137 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,80 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 162/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 770160478 Edenred Slovakia s. r. o. 0,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 174/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,40 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 159/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR