Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 184/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 179/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 167/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 173/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 169/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,64 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 9030601546 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 495170060 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17,84 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 183/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Služby technickej podpory 20170112 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
26. 7. 2017 PHM 4590816880 Slovnaft, a.s. 317,91 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 185/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,88 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 176/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 182/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 180/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,00 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 395170136 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
26. 7. 2017 Služby mobilného operátora 029513961 Orange Slovensko, a. s. 378,20 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 168/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,92 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 165/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,12 EUR
26. 7. 2017 Úhrada telefónnych účtov 41700504 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 114,53 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 164/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR