Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 4. 2016 Záloha za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ - ročník 2016 40631/2016 AJFA+AVIS, s. r. o. 49,50 EUR
5. 4. 2016 Upratovacie a čistiace služby 3116000002 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
5. 4. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600180 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
5. 4. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201602 JUDr. Branislav Pospíšil 3600,00 EUR
5. 4. 2016 Konzultácie HR 36200014 SOFTIP. a .s. 216,00 EUR
2. 2. 2016 Poskytovanie strážnej služby 15060052 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 2293,92 EUR
2. 2. 2016 Tematický monitoring médií 151233 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
2. 2. 2016 PHM 2016/3080620415 SLOVNAFT, a.s. 472,76 EUR
2. 2. 2016 PHM 4590615883 SLOVNAFT, a.s. 277,40 EUR
2. 2. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150375 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,84 EUR
2. 2. 2016 Poskytovanie strážnej služby 150687 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 1591,04 EUR
2. 2. 2016 Prenájom chladiča 153390275 Dolphin Slovakia, s.r.o. 107,57 EUR
2. 2. 2016 Kancelárske potreby 1501109141 Xepap, spol. s r.o. 5011,20 EUR
2. 2. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41 5012^4 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
2. 2. 2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 114932-6554-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 156,00 EUR
2. 2. 2016 Autoservis 4421501442 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
2. 2. 2016 Upratovacie a čistiace služby 3115000002 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
2. 2. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150374 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
2. 2. 2016 Voda stolová 201509628 Dolphin Slovakia, s.r.o. 79,82 EUR
2. 2. 2016 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0116 Diners Club CS, s.r.o. 317,82 EUR