Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 9. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom na Martinskej 49 41600716 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
19. 9. 2016 Voda stolová 201606985 Dolphin Slovakia, s.r.o. 224,96 EUR
19. 9. 2016 ABO - Rohož 161121251 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
19. 9. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom na Martinskej 49 41600690 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 946,20 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161571 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,32 EUR
19. 9. 2016 Stravenky 6101301541 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 9. 2016 Refakturácia telefónnych účtov 41600674 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 140,63 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160253 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,29 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160252 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
19. 9. 2016 Havarijné poistenie 0700391831 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 329,19 EUR
19. 9. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600645 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
19. 9. 2016 Pohonné hmoty 4590701832 SLOVNAFT, a.s. 338,28 EUR
19. 9. 2016 Preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2017 1603021200 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o., 26,40 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161342 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 295160464 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 31,35 EUR
19. 9. 2016 Servis kopíriek 20160152 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 1842,00 EUR
19. 9. 2016 Služby mobilného operátora 050121188-1-10-8 Orange Slovensko, a. s.. 352,98 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160177 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
19. 9. 2016 Stravenky 63744-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 9. 2016 Poskytovanie služieb technickej podpory 20160177 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR