Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 18/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 58,34 EUR
22. 2. 2017 Havarijné poistenie 130107-279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 437,58 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 195162635 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,49 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 495160224 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12,12 EUR
22. 2. 2017 Upratovacie služby 3116000043 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
22. 2. 2017 PHM 4590759771 SLOVNAFT, a.s. 302,32 EUR
22. 2. 2017 Trovy exekúcie 431/2016 Exekútorský úrad Pezinok 44,83 EUR
22. 2. 2017 Poistenie 129981-7744-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 156,00 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 195 32 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,86 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 17/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 77,71 EUR
22. 2. 2017 Voda stolová 201610679 Dolphin Slovakia, s.r.o. 51,58 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 11/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 131,89 EUR
22. 2. 2017 Stravenky 7428301542 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 13/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 51,50 EUR
22. 2. 2017 Kancelárske potreby 1601110386 Xepap. spol. s r.o. 1160,10 EUR
22. 2. 2017 Finančný spravodajca, ročník 2016 5041603556 Poradca podnikateľa s.r.o. 13,67 EUR
22. 2. 2017 Poistná zmluva 128270-62-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 207,00 EUR
22. 2. 2017 Právne služby 201633 JUDr. Branislav Pospíšil 640,00 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 16/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 93,64 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 19/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 76,62 EUR