Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 4. 2016 Stolová voda 201600313 Dolphin Slovakia, s.r.o. 79,82 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160007 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160040 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
5. 4. 2016 Školenie 240004 Agentúra PRO EKON - perfekt s.r.o. 78,00 EUR
5. 4. 2016 Tematický monitoring médií 160091 STORIN Plus, s.r.o. 114,00 EUR
5. 4. 2016 Služby technika BOZP a PO 151401015 B.P.O, s.r.o 72,00 EUR
5. 4. 2016 Upratovacie a čistiace služby 3116000004 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
5. 4. 2016 Konzultácie Profit 36200038 SOFTIP. a .s. 288,00 EUR
5. 4. 2016 PHM 4590642072 SLOVNAFT, a.s. 262,08 EUR
5. 4. 2016 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 39/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 61,13 EUR
5. 4. 2016 Na základe servisnej zmluvy č. 1/2015 na zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP, fakturujeme služby za mesiac JANUÁR 2016 216010074 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
5. 4. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201606 JUDr. Branislav Pospíšil 2400,00 EUR
5. 4. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201601 JUDr. Branislav Pospíšil 1200,00 EUR
5. 4. 2016 Stolová voda 201600591 Dolphin Slovakia, s.r.o. 36,84 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 195160157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
5. 4. 2016 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0216 Diners Club CS. s.r.o. 150,00 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 195160157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
5. 4. 2016 Refakturácia nákladov na prevádzku spojenú s nájmom za 12/2015. 41600151 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3758,53 EUR
5. 4. 2016 Kancelárske potreby 201600190 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 322,99 EUR
5. 4. 2016 Služby mobilného operátora 1-099091848.1.10-0 Orange Slovensko, a. s. 312,81 EUR