Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
14. 10. 2016 Náklady na prevádzku spojené s nájmom na Martinskej 49 41600780 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 997,20 EUR
14. 10. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtu 195161764 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,26 EUR
14. 10. 2016 Kontrolná obhliadka pracoviska 2016214 MIOMED s.r.o. 156,00 EUR
14. 10. 2016 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0916 Diners Club CS, s.r.o. 349,05 EUR
19. 9. 2016 Stravenky 5765601547 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 9. 2016 Trovy exekúcie 198/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 87,10 EUR
19. 9. 2016 Kancelárske potreby 1601106311 Xepap, spol. s r.o. 936,42 EUR
19. 9. 2016 Voda stolová 201606025 Dolphin Slovakia, s.r.o. 122,80 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161343 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
19. 9. 2016 Služby technika BOZP a PO 161400054 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
19. 9. 2016 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0716 Diners Club CS, s.r.o. 240,87 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161570 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
19. 9. 2016 Pohonné hmoty 4590695711 SLOVNAFT, a.s. 72,13 EUR
19. 9. 2016 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 216010330 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
19. 9. 2016 Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove 3116000016 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
19. 9. 2016 Auto servis 4421600386 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 215,35 EUR
19. 9. 2016 Havarijné poistenie 0700391831 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 329,19 EUR
19. 9. 2016 Podpora APV 26200323 SOFTIP, a.s. 2521,20 EUR
19. 9. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtu 495160103 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 11,49 EUR
19. 9. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201621 JUDr. Branislav Pospíšil 1920,00 EUR