Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 5. 2017 Stravenky 92158-0123 Edenred Slovakia s. r. o. 0,00 EUR
22. 5. 2017 Služby mobilného operátora 094975137 Orange Slovensko, a s.. 411,39 EUR
22. 2. 2017 Služby mobilného operátora 73150508.1-2.0 Orange Slovensko, a. s.. 8,00 EUR
22. 2. 2017 SpinaliS ERGONOMIC K736 ZF20160899 MEDEXO SK s.r.o. 622,80 EUR
22. 2. 2017 tematický monitoring médií 161235 STORIN plus s.r.o 114,00 EUR
22. 2. 2017 SME vsedne 568033 Petit Press, a.s. 157,00 EUR
22. 2. 2017 Právne služby 201634 JUDr. Branislav Pospíšil 1680,00 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 1 0 /2 0 1 6 Slovenská inšpekcia životného prostredia 129,70 EUR
22. 2. 2017 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0117 Diners Club CS, s.r.o. 412,08 EUR
22. 2. 2017 Služby technika BOZP a PO 161400451 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 195162615 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia trov konania 12/2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia 135,21 EUR
22. 2. 2017 ABO - Rohož 161137529 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 42,00 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 395160465 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
22. 2. 2017 Kopírovací papier A4 80g Multicopy 1601110596 Xepap, spol. s r.o. 810,00 EUR
22. 2. 2017 Catering 2016240 PAPA GRILL s. r. o. 528,00 EUR
22. 2. 2017 PHM 2016/3080754295/MSSK SLOVNAFT, a.s. 415,66 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 295160956 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 25,83 EUR
22. 2. 2017 Lekárske preventívne prehliadky 1600220 MIOMED s.r.o. 23,30 EUR
22. 2. 2017 Stravenky 89909-0123 Edenred Slovakia 2956,03 EUR