Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Strážna služba 180079 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 1422,23 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 399/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 089628497-1-12-3 Orange Slovensko, a. s., 458,23 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 195180401 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
11. 4. 2018 SW STANDARD - Balík ročnej 1 ks podpory k AttendanceProW 179161 BIOMETRIC, spol. s r. o. 225,72 EUR
11. 4. 2018 ABO - Rohož 182100925 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
11. 4. 2018 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0118 Diners Club CS, s.r.o. 217,41 EUR
11. 4. 2018 Tonery 20170247 GRIPEX s.r.o. 1898,40 EUR
11. 4. 2018 Auto servis 323096 Hílek a spol., a.s. 460,99 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 395170376 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
11. 4. 2018 PHM 2017/3080906444 Slovnaft, a.s. 316,76 EUR
11. 4. 2018 Podnájom nebytových priestorov 186003 Recyklačný fond v likvidácií 634,54 EUR
11. 4. 2018 Odmena za poskytnuté právne služby 201801158 SOUKENIK - STRPKA, s. r, o. advokátska kancelária 2925,00 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 295171050 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,46 EUR
11. 4. 2018 Monitoring médií 18160220 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 195180402 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,89 EUR
11. 4. 2018 Služby technickej podpory 20180020 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
11. 4. 2018 Strážna služba 180014 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 1568,16 EUR
11. 4. 2018 ABO - Rohož 172104678 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 25,20 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 395170344 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,80 EUR