Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 215/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 211/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 222/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR
27. 7. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0717 Diners Club CS, s.r.o. 274,45 EUR
27. 7. 2017 Bankové poplatky 495170085 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17,77 EUR
27. 7. 2017 ABO - Rohož 171118662 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 216/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 223/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 212/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 217/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 221/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 198/2017 Exekútorský úrad Pezinok 52,88 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 225/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,96 EUR
27. 7. 2017 Základná finančná kontrola 5021710517 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 0,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 126/2017 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 53,39 EUR
27. 7. 2017 Stravenky 9254101549 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
27. 7. 2017 Služby technickej podpory 20170147 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
27. 7. 2017 Školenie prvej pomoci 0220/2017 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 27,00 EUR
27. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 226/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
27. 7. 2017 Zverejnenie pracovnej ponuky 2017030021 Profesia a spol. s r. o. 165,60 EUR