Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 9. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700668 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
26. 9. 2017 Stravenky 770165365 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 9. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201706130 SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. 3285,00 EUR
26. 9. 2017 Strážna služba 170417 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
26. 9. 2017 Lekárske preventívne prehliadky 1700147 MIOMED s. r. o. 116,50 EUR
26. 9. 2017 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 217010266 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
26. 9. 2017 Poistka auta 72946-252 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 351,03 EUR
26. 9. 2017 Stravenky 9502701545 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 9. 2017 Služby exekútora 256/2017 Exekútorský úrad Pezinok 52,53 EUR
26. 9. 2017 Refakturácia telefónnych účtov 41700697 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 52,27 EUR
26. 9. 2017 Prenájom chladiča 173390198 Dolphin Slovakia, s.r.o. 89,64 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 395170218 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,26 EUR
26. 9. 2017 Právne služby EF17-5307 LEGAL GROUP, s.r.o. 1260,00 EUR
26. 9. 2017 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0817 Diners Club CS, s.r.o. 145,22 EUR
26. 9. 2017 Voda stolová 201705615 Dolphin Slovakia, s.r.o. 106,54 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 495170110 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 11,49 EUR
26. 9. 2017 Rozšírenie licencie 170353 BIOMETRIC, spol. s r. o. 316,20 EUR
26. 9. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201706131 SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. 396,00 EUR
26. 9. 2017 Poistka auta 138886-75-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 85,68 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 195171572 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR