Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Refakturácia 41800112 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 763,69 EUR
11. 4. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41701274 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 10368,55 EUR
11. 4. 2018 Strážna služba 170770 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 1324,08 EUR
11. 4. 2018 Upratovanie 3117000024 BlockchainSK, s.r.o. 650,00 EUR
11. 4. 2018 Trovy exekúcie 59/2018 Exekútorský úrad Pezinok 58,03 EUR
11. 4. 2018 Refakturácia 41800254 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3167,55 EUR
11. 4. 2018 Predplatné novín 70214126 Petit Press, a.s. 163,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 396/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
11. 4. 2018 Voda stolová 201801863 Dolphin Slovakia, s.r.o. 122,80 EUR
11. 4. 2018 Auto servis 1333009480 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 323,15 EUR
11. 4. 2018 Auto servis 1018323096 Hílek a spol., a.s. 460,99 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 081889283 Orange Slovensko, a. s., 502,55 EUR
11. 4. 2018 Stravenky 2605301551 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
11. 4. 2018 Trovy exekúcie 98/2018 Exekútorský úrad Pezinok 61,53 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 121/2018 Exekútorský úrad Pezinok 8,66 EUR
11. 4. 2018 Kancelárske potreby 1701110172 Xepap, spol. s r.o. 972,20 EUR
11. 4. 2018 ABO - Rohož 172103617 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 42,00 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 395180036 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
11. 4. 2018 Služby servisnej podpory 218010100 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
11. 4. 2018 Strážna služba 12/2017 170825 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 1568,16 EUR