Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 7. 2017 Vzdelávacie služby 4170837 EDOS-PEM s.r.o. 69,00 EUR
26. 7. 2017 Služby mobilného operátora 036120400 Orange Slovensko, a. s. 380,46 EUR
26. 7. 2017 Služby mobilného operátora 029513961 Orange Slovensko, a. s. 378,20 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 168/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,92 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 395170136 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
26. 7. 2017 Úhrada telefónnych účtov 41700504 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 114,53 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 165/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,12 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 164/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Vložné za školenie 1036270617 Centrum účelových zariadení 180,00 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 167/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 173/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 169/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,64 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 181/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 Odmena v exekučnom konaní 188/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
26. 7. 2017 ABO - Rohož 171115758 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 25,20 EUR
26. 7. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000011 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
26. 7. 2017 PHM 4590829544 Slovnaft, a.s. 375,18 EUR
26. 7. 2017 Konzultácie Profit 37200209 SOFTIP, a.s. 288,00 EUR
26. 7. 2017 Stravenky 9030601546 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
26. 7. 2017 Bankové poplatky 495170060 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17,84 EUR