Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
4. 9. 2018 Služby mobilného operátora 394962 Orange Slovensko, a. s. 456,27 EUR
4. 9. 2018 IKT 2185005115 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 336,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 286/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
4. 9. 2018 Služby mobilného operátora 047887458 Orange Slovensko, a. s. 456,84 EUR
4. 9. 2018 ABO - Rohož 182105032 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17,02 EUR
4. 9. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800531 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 206,64 EUR
4. 9. 2018 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania 20180009 4procurement s.r.o. 1512,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 285/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
4. 9. 2018 Služby technickej podpory 20180152 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 283/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,04 EUR
4. 9. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181030 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,89 EUR
4. 9. 2018 Jedálne kupóny 6180547116 Up Slovensko, s. r. o. 5398,38 EUR
4. 9. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800428 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
4. 9. 2018 Služby mobilného operátora 1928443696 Orange Slovensko, a. s. 503,20 EUR
4. 9. 2018 Strážna služba 180289 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 284/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
4. 9. 2018 Voda stolová 926002462 Dolphin Slovakia, s.r.o. 121,62 EUR
4. 9. 2018 Odmena súdneho exekútora 77/2018 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 39,83 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 282/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
4. 9. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800454 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 137,14 EUR