Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
4. 9. 2018 Služby mobilného operátora 1928433952 Orange Slovensko, a. s. 71,97 EUR
4. 9. 2018 Služby technika BOZP a PO 181400385 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
4. 9. 2018 IKT 91 81 370 ASBIS SK spol. s r.o. 1077,89 EUR
4. 9. 2018 Účastnícky poplatok za odborný seminár Základná finančná kontrola 180100045 PROEKO s.r.o. 74,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 289/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
4. 9. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800589 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
4. 9. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0718 Diners Club CS, s.r.o. 202,58 EUR
4. 9. 2018 PHM 4590974461 SLOVNAFT, a.s. 224,02 EUR
4. 9. 2018 PHM 2018/3080979457 SLOVNAFT, a.s. 522,48 EUR
4. 9. 2018 Servis kopírky 20180154 GRIPEX s.r.o. 950,45 EUR
4. 9. 2018 Odmena za poskytnuté právne služby 201804181 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. 495,00 EUR
4. 9. 2018 HOME KRAFT Kancelárska stolička SUPERIOR 2181032795 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 336,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 288/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
4. 9. 2018 Doprava kancelárskeho nábytku 180100330 ADOP Ilava, s.r.o. 290,00 EUR
4. 9. 2018 Monitoring médií 1816VF0789 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
4. 9. 2018 Licencie 18200005 SOFTIP, a,s. 4238,40 EUR
4. 9. 2018 Odmena súdneho exekútora 111/2018 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 102,35 EUR
4. 9. 2018 Služby technickej podpory 20180118 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 278/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
4. 9. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0618 Diners Club CS, s.r.o. 277,40 EUR