Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 12. 2017 ABO - Rohož 172101357 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
5. 12. 2017 Poplatok za odborný seminár 170100351 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 67,00 EUR
5. 12. 2017 Voda stolová 201708264 Dolphin Slovakia, s.r.o. 116,66 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170287 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 3,63 EUR
5. 12. 2017 PHM 4590874252 SLOVNAFT, a.s. 417,57 EUR
5. 12. 2017 Stravenky 1687501552 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
5. 12. 2017 PHM 4590880359 SLOVNAFT, a.s. 269,53 EUR
5. 12. 2017 PHM 4590867575 SLOVNAFT, a.s. 133,90 EUR
5. 12. 2017 Služby mobilného operátora 060626311 Orange Slovensko, a. s. 363,54 EUR
5. 12. 2017 Refakturácia 41701007 Vodohospodárska výstavba, Štátny podnik 1186,76 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 315/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,52 EUR
5. 12. 2017 Stravenky 1398501551 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
5. 12. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201708150 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. 4514,47 EUR
5. 12. 2017 Refakturácia 41700915 Vodohospodárska výstavba, Štátny podnik 1103,91 EUR
5. 12. 2017 Servisná podpora informačného systému SREP 217010370 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
5. 12. 2017 Voda stolová 4590880359 Dolphin Slovakia, s.r.o. 139,99 EUR
5. 12. 2017 Tonery 1702346 EKO Toner, s.r.o. 1130,00 EUR
5. 12. 2017 Autoservis 42170042B SZILCAR PARTNERS s.r.o. 10,12 EUR
5. 12. 2017 Účastnícky poplatok 170101698 PROEKO s.r.o. 0,00 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 312/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR