Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Odmena exekútora 397/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
11. 4. 2018 Preddavok 2185001713 Agem Computer, spol. s r.o. 522,85 EUR
11. 4. 2018 Voda stolová 201709994 Dolphin Slovakia, s.r.o. 61,40 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 395180009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 121/2018 Exekútorský úrad Pezinok 8,66 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 195172697 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,69 EUR
11. 4. 2018 oOdmena za poskytnuté právne služby 201812191 SOUKENIK - STRPKA, s. r, o. advokátska kancelária 3788,62 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 195172489 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 1925569851 Orange Slovensko, a. s., 112,50 EUR
11. 4. 2018 Upratovanie 3117000025 BlockchainSK, s.r.o. 900,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 395/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,92 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 86/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
11. 4. 2018 b 395180037 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
11. 4. 2018 Stravenky 2021901557 Edenred Slovakia s.r.o. 2956,03 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 495170176 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,26 EUR
11. 4. 2018 Služby technika BOZP a PO 171400562 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
11. 4. 2018 Refakturácia 41800161 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2663,53 EUR
11. 4. 2018 Bankové poplatky 495180012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8,03 EUR
11. 4. 2018 Konzultácie 38200119 Softip, a.s. 288,00 EUR
11. 4. 2018 Služby technickej podpory 20170328 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR