Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 5. 2017 Strážna služba 170145 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170071 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
22. 5. 2017 Stravenky 67172-0124 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
22. 5. 2017 PHM 4590795000 SLOVNAFT, a.s. 437,48 EUR
22. 5. 2017 PHM 2017/3080790323/MSSK SLOVNAFT, a.s. 373,86 EUR
22. 5. 2017 Školenie na program PREAS FV17062 PREAS, s.r.o. 90,00 EUR
22. 5. 2017 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0417 Diners Club CS, s.r.o. 199,01 EUR
22. 5. 2017 EPI Právny systém Prémium - ročný 5917006384 Poradca podnikateľa s.r.o. 744,00 EUR
22. 2. 2017 Služby technickej podpory 20160331 Millennium, spol. s r. o. 1440,00 EUR
22. 2. 2017 Služby mobilného operátora 74874587-2-12-1 Orange Slovensko, a. s.. 63,25 EUR
22. 2. 2017 Služby strážnej služby 160760 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR
22. 2. 2017 servisná podpora informačného systému SREP 217010033 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
22. 2. 2017 Ročné poistné 132027-12819 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 323,90 EUR
22. 2. 2017 Náklady na bankové poplatky 295160956 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 25,83 EUR
22. 2. 2017 Hospodárske noviny 27521 MAFRA Slovakia, a.s. 199,00 EUR
22. 2. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41601225 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA. ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
22. 2. 2017 Refakturácia tel. účtov 41601094 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA. ŠTÁTNY PODNIK 35,94 EUR
22. 2. 2017 Bankové poplatky 395160466 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,80 EUR
22. 2. 2017 Poistná zmluva 128270-62-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 207,00 EUR
22. 2. 2017 Finančný spravodajca, ročník 2016 5041603556 Poradca podnikateľa s.r.o. 13,67 EUR