Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
22. 5. 2017 Účastnícky poplatok za odborný seminár 170100250 PROEKO s.r.o. 136,00 EUR
22. 5. 2017 Oprava tlačiarne 20170139 SWISS spol. s.r.o. 235,20 EUR
22. 5. 2017 Služby technika BOZP a PO 161400717 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
22. 5. 2017 EPI Právny systém Prémium - ročný prístup 5021704571 Poradca podnikateľa s.r.o. 1654,80 EUR
22. 5. 2017 Refakturácia telefónnych účtov 41700202 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 103,70 EUR
22. 5. 2017 Kontrolná obhliadka pracoviska 2017051 MIOMED s.r.o. 156,00 EUR
22. 5. 2017 Služby mobilného operátora 5387833478 Orange Slovensko, a. s.. 419,32 EUR
22. 5. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000004 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
22. 5. 2017 Tonery 2017100441 LASER servis, spol. s r.o. 79,20 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 495170034 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 12,27 EUR
22. 5. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000005 EURO consulting, s.r.o. 585,00 EUR
22. 5. 2017 Školenie 5011700318 Poradca podnikateľa s.r.o. 78,00 EUR
22. 5. 2017 Kancelárske potreby 1701102341 XEPAP, spol. s r.o. 1234,20 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170041 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
22. 5. 2017 USB token 7268003117 PosAm, spol. s r.o. 97,56 EUR
22. 5. 2017 Náklady na bankové poplatky 195170654 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 3,72 EUR
22. 5. 2017 Zabezpečenie servisnej podpory 217010137 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
22. 5. 2017 Služby mobilného operátora 094975137 Orange Slovensko, a s.. 411,39 EUR
22. 5. 2017 Stravenky 92158-0123 Edenred Slovakia s. r. o. 0,00 EUR
22. 5. 2017 ABO - Rohož 171105954 CWS-Boco Slovensko s.r.o. 33,60 EUR