Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 12. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700836 Vodohospodárska výstavba, Štátny podnik 9128,80 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 395170288 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,80 EUR
5. 12. 2017 Účastnícky poplatok 170101699 PROEKO s.r.o. 0,00 EUR
5. 12. 2017 Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove 3117000021 EURO Consulting. s.r.o 900,00 EUR
5. 12. 2017 Monitoring médií 1716VF1557 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 309/2017 Exekútorský úrad Pezinok 24,18 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 313/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,92 EUR
5. 12. 2017 Stravenky 1165301551 Edenred Slovana s.r.o. 2956,03 EUR
5. 12. 2017 Monitoring médií 1716VF1757 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 195172194 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 4,52 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 495170164 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 9,69 EUR
5. 12. 2017 Poskytnutie vzdelávacích služieb 4171185 EDOS-PEM s.r.o. 64,00 EUR
5. 12. 2017 Servisná podpora informačného systému SREP 217010334 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
5. 12. 2017 Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove 3117000019 EURO Consulting. s.r.o 900,00 EUR
5. 12. 2017 Náklady na bankové poplatky 195172049 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 2,83 EUR
5. 12. 2017 Lekárske preventívne prehliadky 1700193 MlOMED s. r. o. 23,30 EUR
5. 12. 2017 PHM 4590887152 SLOVNAFT, a.s. 313,91 EUR
5. 12. 2017 Poskytnutie vzdelávacích služieb 4171184 EDOS-PEM s.r.o. 69,00 EUR
5. 12. 2017 Náhrada výdavkov 317/2017 Exekútorský úrad Pezinok 23,04 EUR
5. 12. 2017 Poskytovanie strážnej služby 170629 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2937,31 EUR