Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
4. 9. 2018 Servis kopírky 20180154 GRIPEX s.r.o. 950,45 EUR
4. 9. 2018 PHM 2018/3080979457 SLOVNAFT, a.s. 522,48 EUR
4. 9. 2018 PHM 4590974461 SLOVNAFT, a.s. 224,02 EUR
4. 9. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0718 Diners Club CS, s.r.o. 202,58 EUR
4. 9. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800589 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 288/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
4. 9. 2018 Monitoring médií 1816VF0789 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
4. 9. 2018 Doprava kancelárskeho nábytku 180100330 ADOP Ilava, s.r.o. 290,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena za poskytnuté právne služby 201804181 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. 495,00 EUR
4. 9. 2018 HOME KRAFT Kancelárska stolička SUPERIOR 2181032795 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 336,00 EUR
4. 9. 2018 Licencie 18200005 SOFTIP, a,s. 4238,40 EUR
4. 9. 2018 Odmena súdneho exekútora 111/2018 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 102,35 EUR
4. 9. 2018 Služby technickej podpory 20180118 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
4. 9. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180074 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 17,06 EUR
4. 9. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 180125 MlOMED s. r. o. 23,30 EUR
4. 9. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0618 Diners Club CS, s.r.o. 277,40 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 278/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
4. 9. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800454 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 137,14 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 282/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
4. 9. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 180102 MlOMED s. r. o. 139,80 EUR