Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 9. 2017 Fakturovaná podpora APV 27200232 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
26. 9. 2017 Služby mobilného operátora 1-041904695-1.10.4 Orange Slovensko, a. s. 395,20 EUR
26. 9. 2017 Voda stolová 201706538 Dolphin Slovakia, s.r.o. 92,10 EUR
26. 9. 2017 Znalecký posudok 201701966145/189 Ing. Stanislav Gajdoš, znalec 141,92 EUR
26. 9. 2017 Právne služby EF17-5407 LEGAL GROUP, s.r.o. 1092,00 EUR
26. 9. 2017 Poistka auta 72686-20-30796491 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 97,75 EUR
26. 9. 2017 Papierové utierky 170321 ING. JANÍKOVÁ Iveta 700,00 EUR
26. 9. 2017 Služby technickej podpory 20170176 Millennium, spol. s r. o. 1320,00 EUR
26. 9. 2017 Upratovacie a čistiace služby 3117000015 EURO consulting, s.r.o. 900,00 EUR
26. 9. 2017 PHM 4590848826 Slovnaft, a.s. 277,23 EUR
26. 9. 2017 Poskytnuté služby Skartácia Registratúrneho strediska 17137 PREAS s.r.o. 1896,90 EUR
26. 9. 2017 Refakturácia nákladov na prevádzku spojené s nájmom 41700743 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1067,55 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 295170494 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 26,73 EUR
26. 9. 2017 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41700777 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,00 EUR
26. 9. 2017 Služby technika BOZP a PO 171400059 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
26. 9. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby 201707104 SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o. 4500,00 EUR
26. 9. 2017 Monitoring médií 1716VF1174 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 9. 2017 Bankové poplatky 495170085 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17,77 EUR
26. 9. 2017 ABO - Rohož 171121239 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16,80 EUR
26. 9. 2017 Odmena za poskytnuté právne služby EF17-5607 LEGAL GROUP, s.r.o. 5460,00 EUR