Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
24. 10. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180598 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
24. 10. 2018 Finančný spravodajca, ročník 2019 5918025273 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 26,40 EUR
24. 10. 2018 Služby technika BOZP a PO 181400465 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
24. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 157/2018 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 67,56 EUR
24. 10. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory 218010280 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
24. 10. 2018 Služby cez vzdialený pristúp Profit 38200362 SOFTIP, a,s. 60,00 EUR
24. 10. 2018 Obnova údajov na disku 20180192 MACROFER, s.r.o. 378,00 EUR
24. 10. 2018 Infosystém Slovakia SR 919011 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
24. 10. 2018 Služby technickej podpory 20180217 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
24. 10. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0918 Diners Club CS, s.r.o. 154,85 EUR
24. 10. 2018 Služby technika BOZP a PO 181400546 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180112 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 5,86 EUR
24. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100107 JUDr. Rudolf Krutý 277,20 EUR
24. 10. 2018 PHM 4591021025 SLOVNAFT, a.s. 569,65 EUR
24. 10. 2018 Služby mobilného operátora 5467464497 Orange Slovensko, a. s. 450,47 EUR
24. 10. 2018 PHM 4591014597 SLOVNAFT, a.s. 537,32 EUR
24. 10. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP, služby za mesiac AUGUST 2018 218010350 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
24. 10. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800739 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 105,67 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180101 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 17,56 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181567 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,86 EUR