Aktuality

 • Pridané 08. 02. 2016

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dnes odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci ... (zobraziť viac)

 • Pridané 08. 02. 2016

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

  Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkoná... (zobraziť viac)

 • Pridané 08. 02. 2016

  Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí v rámci činnosti L2

  Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:

  a) z dôvodu nezaslania požadovaných doklad... (zobraziť viac)

 • Pridané 04. 01. 2016

  Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2016,

  dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (04.01.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre ro... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality