Úvery

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválený úver v EUR
1 E9/A1-38/21 25.06.2021 Obec Sklabiňa Rekonštrukcia vykurovacieho zariadenia budovy ZŠ a MŠ Sklabiňa, osadenie konzol pre tepelné čerpadlo 68 854,00
1 E27/A2-27/21 25.06.2021 Obec Lontov Rekonštrukcia materskej školy 50 451,00
1 E137/A3-28/21 25.06.2021 Mesto Nové Zámky Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky 130 000,00
2 E206/A3-38/21 25.06.2021 Obec Kláštor pod Znievom Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Kláštor pod Znievom prostredníctvom adaptačných opatrení v oblasti riadenia kvality ovzdušia 84 550,00
3 E244/A3-38/21 25.06.2021 Mesto Turany Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Turany 142 060,00
1 E550/BK4AP-59/21 25.06.2021 Obec Červený Kláštor ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka 305 813,60
1 E618/BV1AP-68/21 25.06.2021 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír 365 986,00
1 E682/BV2AP-60/21 25.06.2021 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov 100 451,70
1 E649/BV3AP-57/21 25.06.2021 Obec Becherov Verejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník 127 748,70
1 E905/C1-30/21 25.06.2021 Obec Ludanice Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ludanice 70 000,00
2 E922/C1-13/21 25.06.2021 Mesto Vrbové Vybavenie zberného dvora v meste Vrbové 75 000,00
3 E948/C1-24/21 25.06.2021 Obec Horovce Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Horovce z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 72 000,00
4 E967/C1-28/21 25.06.2021 Obec Chľaba Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chľaba 75 000,00
5 E976/C1-39/21 25.06.2021 Obec Mútne Rozšírenie efektivity triedeného zberu v obci Mútne 18 000,00
6 E983/C1-27/21 25.06.2021 Obec Plavé Vozokany Triedený zber komunálneho odpadu – obec Plavé Vozokany 60 000,00
7 E993/C1-10/21 25.06.2021 Obec Lúč na Ostrove Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lúč na Ostrove 68 000,00
8 E999/C1-28/21 25.06.2021 Obec Palárikovo Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 70 000,00
9 E1012/C1-62/21 25.06.2021 Mesto Svit Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 70 000,00
10 E1052/C1-03/21 25.06.2021 Mestská časť Bratislava - Vajnory Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava - Vajnory 70 000,00
11 E1077/C1-27/21 25.06.2021 Obec Hronské Kľačany Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hronské Kľačany 73 000,00
1 E1194/C2-28/21 25.06.2021 Obec Vlkas Nákup kompostérov do obce Vlkas 23 000,00
2 E1220/C2-38/21 25.06.2021 Obec Krpeľany Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Krpeľany 30 000,00
3 E1289/C2-11/21 25.06.2021 Mesto Galanta Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Galanta 150 000,00
4 E1299/C2-76/21 25.06.2021 Obec Gočovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gočovo 10 000,00
5 E1307/C2-76/21 25.06.2021 Obec Kružná Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kružná 13 000,00
6 E1313/C2-73/21 25.06.2021 Obec Baška Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Baška 20 000,00
7 E1322/C2-45/21 25.06.2021 Obec Bacúch Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Bacúch 59 000,00
8 E1328/C2-73/21 25.06.2021 Obec Zlatá Idka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Zlatá Idka 13 000,00
9 E1334/C2-19/21 25.06.2021 Obec Jablonka Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Jablonka 38 000,00
10 E1347/C2-21/21 25.06.2021 Obec Veľké Kršteňany Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre obec Veľké Kršteňany 20 000,00
11 E1358/C2-37/21 25.06.2021 Obec Prosiek Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Prosiek 19 000,00
12 E1366/C2-14/21 25.06.2021 Obec Lakšárska Nová Ves Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Lakšárska Nová Ves 45 000,00
13 E1377/C2-43/21 25.06.2021 Obec Hrochoť Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hrochoť 24 000,00
14 E1388/C2-21/21 25.06.2021 Obec Malé Kršteňany Riešenie bioodpadu v obci Malé Kršteňany 20 000,00
15 E1401/C2-76/21 25.06.2021 Obec Lúčka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lúčka 7 500,00
16 E1405/C2-26/21 25.06.2021 Mesto Hurbanovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hurbanovo C2 75 000,00
17 E1406/C2-06/21 25.06.2021 Obec Rohožník Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Rohožníku 140 000,00
1 E1081/C3-26/21 25.06.2021 Obec Bátorove Kosihy Rekonštrukcia prevádzkovej budovy zberného dvora 50 000,00
2 E1092/C3-14/21 25.06.2021 Obec Dojč Zlepšenie triedeného zberu v obci Dojč 11 870,00
3 E1103/C3-40/21 25.06.2021 Obec Ľubochňa Zberný dvor 45 000,00
1 E1467/C4-44/21 25.06.2021 Mesto Banská Štiavnica Nákup hákového nosiča a kontajnerov pre triedený zber komunálneho odpadu v Banskej Štiavnici 65 000,00
2 E1468/C4-15/21 25.06.2021 Mesto Holíč Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Holíč prostredníctvom nákupu malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom 50 000,00
3 E1498/C4-56/21 25.06.2021 Obec Bretejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce 58 000,00
4 E1503/C4-79/21 25.06.2021 Obec Dargov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dargov 73 000,00
5 E1508/C4-24/21 25.06.2021 Obec Kvašov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvašov 75 000,00
6 E1512/C4-73/21 25.06.2021 Obec Veľká Ida Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľká Ida 73 000,00
7 E1529/C4-61/21 25.06.2021 Obec Zbudská Belá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zbudská Belá 60 000,00
8 E1538/C4-25/21 25.06.2021 Obec Čifáre Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 75 000,00
9 E1549/C4-55/21 25.06.2021 Obec Ihráč Nákup komunálnej techniky určený na zber komunálneho odpadu v obci Ihráč 45 000,00
10 E1574/C4-27/21 25.06.2021 Obec Nýrovce Podpora triedenia zberu v obci Nýrovce 75 000,00
11 E1595/C4-59/21 25.06.2021 Obec Krížová Ves Triedený zber KO v obci Krížová Ves 73 000,00
12 E1610/C4-65/21 25.06.2021 Obec Litmanová Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Litmanová 75 000,00
13 E1614/C4-65/21 25.06.2021 Obec Kamienka Triedený zber komunálneho odpadu 50 000,00
14 E1622/C4-32/21 25.06.2021 Obec Dolný Hričov Nákup na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci 75 000,00
1 E1655/C5-51/21 25.06.2021 Mesto Hnúšťa Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnotenie BRKO v meste Hnúšťa 150 000,00
2 E1666/C5-44/21 25.06.2021 Obec Svätý Anton Zhodnocovanie BRKO v obci Svätý Anton 93 000,00
3 E1677/C5-31/21 25.06.2021 Obec Tesárske Mlyňany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tesárske Mlyňany 74 000,00
4 E1704/C5-77/21 25.06.2021 Obec Podhoroď Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Podhoroď 62 000,00
5 E1705/C5-75/21 25.06.2021 Obec Pozdišovce Malá kompostáreň Pozdišovce 140 000,00
6 E1722/C5-73/21 25.06.2021 Obec Nováčany Malá kompostáreň 60 000,00
7 E1765/C5-47/21 25.06.2021 Obec Horné Mladonice Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Horných Mladoniciach 17 000,00
8 E1767/C5-52/21 25.06.2021 Obec Záhorce Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Záhorce 98 000,00
9 E1778/C5-16/21 25.06.2021 Obec Skalka nad Váhom Zabezpečenie zhodnocovania BRKO v obci Skalka nad Váhom 70 000,00
10 E1790/C5-33/21 25.06.2021 Obec Predmier Predchádzanie vzniku BRO v obci Predmier 46 000,00
11 E1792/C5-47/21 25.06.2021 Obec Uňatín Podpora predchádzaniu vzniku BRKO v obci Uňatín 6 175,00
12 E1827/C5-47/21 25.06.2021 Obec Žibritov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Žibritov 6 500,00
13 E1830/C5-11/21 25.06.2021 Obec Šintava Kompostovanie v obci Šintava 114 000,00
14 E1831/C5-73/21 25.06.2021 Obec Nový Salaš Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nový Salaš 33 100,00
15 E1832/C5-08/21 25.06.2021 Obec Vlky Predchádzanie vzniku BRO v obci Vlky 31 000,00
16 E1844/C5-18/21 25.06.2021 Mesto Nová Dubnica Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica 128 000,00
1 E1117/C6-05/21 25.06.2021 Mestská časť Bratislava - Petržalka Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka-Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov -C6 20 000,00
2 E1144/C6-26/21 25.06.2021 Mesto Komárno Zberný dvor Komárno 140 000,00
1 151592/HV-01/21 18.05.2021 Slovenská inšpekcia životného prostredia Odstraňovanie následkov mimoriadnych zhoršení kvality vôd alebo mimoriadnych ohrození kvality vôd na území Slovenskej republiky pre rok 2021 30 000,00
1 20491/2021 16.04.2021 Slovenská inšpekcia životného prostredia Dofinancovanie služieb SIŽP 1 090 000,00