Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2020

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2019

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2018

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2017

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2016

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie  stiahnuť