Nerozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosti A1 až A3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127740 Mesto Spišská Belá Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej 85 000,00
2 127771 Obec Štefanová Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ a OÚ v obci Štefanová 16 383,00
3 127792 Obec Dubová Zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena a zateplenie strechy, výmena kotla a rekonštrukcia rozvodu kúrenia 17 861,00
4 127804 Obec Igram Obnova - zateplenie objektu kultúrneho domu a modernizácia vykurovacieho systému 32 305,00
5 127815 Obec Hubová Výmena palivovej základne OÚ Hubová 147 296,00
6 127824 Obec Bracovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bracovciach 50 681,00
7 127833 Obec Špačince Obecný úrad Špačince - výmena vykurovacích telies 78 937,00
8 127847 Mesto Banská Štiavnica Zníženie energetickej náročnosti mestských kúpeľov - výmena kotlov v plynovej kotolni 126 949,00
9 127857 Obec Turie Výmena zdrojov tepla v kotolni Kultúrneho domu Turie 18 787,00
10 127863 Základná škola s materskou školou Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom 170 701,00
11 127876 Obec Belá - Dulice Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Duliciach č.418 141 734,00
12 127924 Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove Úspora energie výmenou kotla 8 000,00
13 127934 Obec Granč - Petrovce Rekonštrukcia vykurovania a výroby TÚV v budove KD, OcÚ a MŠ v obci Granč-Petrovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie 140 790,00
14 127940 Obec Bzovík Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík 186 742,00
15 127955 Mesto Sobrance Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa 200 000,00
16 127964 Obec Šarišské Jastrabie Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ a MŠ v obci Šarišské Jastrabie 162 102,00
17 127971 Obec Drienica Obnova viacúčelového spoločenského domu, Drienica 105 220,00
18 127977 Obec Dúbrava Zníženie energetickej náročnosti objektov a zmena zdroja tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľného zdroja - biomasy 200 000,00
19 127982 Obec Lesnica Lesnica ZŠ súp. čísla 148 - rekonštrukcia vykurovania a zateplenie objektu 103 871,00
20 127989 Obec Mníšek nad Popradom Rekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom - inštalácia kotla na biomasu 200 000,00
21 127993 Obec Krajná Poľana Kotolňa na biomasu ZŠ - Krajná Poľana 167 160,00
22 128039 Obec Budmerice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budmerice 59 268,00
23 128050 Obec Sap Výstavba centrálneho námestia obce Sap 170 865,00
24 128060 Obec Veľká Mača Green technology 44 916,00
25 128066 Obec Borovce Green Future 44 916,00
26 128076 Obec Mostová Zvýšenie kvality ovzdušia v obci Mostová 44 916,00
27 128084 Obec Jelka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jelka 44 916,00
28 128094 Obec Nána Nákup zariadenia na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Nána 128 905,00
29 128169 Mesto Hlohovec Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, s dôrazom na zlepšenie kvality ovzdušia 129 207,00
30 128199 Mesto Dubnica nad Váhom Nákup techniky na čistenie plôch a komunikácií v správe mesta 200 000,00
31 128210 Obec Kalná nad Hronom Nákup čistiaceho vozidla na údržbu komunikácií v obci Kalná nad Hronom za účelom zlepšenia kvality ovzdušia 131 784,00
32 128225 Mesto Hurbanovo Úprava mikroklímy v Hurbanove 131 760,00
33 128236 Obec Mojmírovce Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Mojmírovce 93 024,00
34 128241 Mesto Štúrovo Zlepšenie kvality ovzdušia v Meste Štúrovo 131 784,00
35 128268 Mesto Žiar nad Hronom Zelené mesto 144 834,00
36 128309 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 189 468,00
37 128320 Mesto Galanta Zlepšenie ovzdušia v meste Galanta 138 373,00
38 128345 Mesto Šahy Nákup multifunkčného komunálneho vozidla pre umývanie plôch a komunikácií - pre zlepšenie kvality ovzdušia 200 000,00
39 128351 Obec Vyhne Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom komunálnej techniky v obci Vyhne 179 892,00
40 128361 Obec Trakovice Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Trakovice 93 024,00
41 128367 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Hrnčiarovce nad Parnou 93 024,00
42 128411 Obec Oravská Lesná Znižovanie a odstraňovanie prašnosti v obci Oravská Lesná 194 370,00
43 128422 Obec Topoľovka Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pri súčasnom zlepšení kvality ovzdušia v obci Topoľovka 135 509,00
44 128426 Obec Krakovany Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Krakovany nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 199 380,00
45 128441 Obec Družstevná pri Hornáde Skvalitnenie ovzdušia znížením prašnosti v obci Družstevná pri Hornáde 134 229,00
46 128454 Mesto Vráble Zabezpečenie kvality ovzdušia Mesta Vráble 199 380,00
47 128458 Mesto Zlaté Moravce Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 199 380,00
48 128463 Mesto Malacky Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Malacky 199 380,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosti BK1AP až BK5AP (pre najmenej rozvinuté okresy):

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127731 Obec Osikov Osikov - rozšírenie kanalizácie 170 940,00
2 127746 Obec Reľov Kanalizácia a ČOV Reľov - SO 03 Kanalizácia - rozšírenie 165 239,00
3 127764 Obec Milpoš Intenzifikácia ČOV Milpoš 200 000,00
4 127770 Obec Žakovce Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa 200 000,00
5 127773 Obec Žalobín Kanalizácia - ČOV 200 000,00
6 127802 Obec Muráň ČOV Muráň, kalová koncovka 111 702,00
7 127864 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany 200 000,00
8 127868 Obec Hrušov ČOV a kanalizácia obce Hrušov 162 225,00
9 127870 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. etapa - rozšírenie kanalizácie Soľ 70 622,00
10 127873 Obec Lastovce Odkanalizovanie prihraničných obcí Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany, I. a II. etapa 171 000,00
11 127952 Obec Višňov Obec Višňov - Kanalizácia 200 000,00
12 127960 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV 200 000,00
13 128113 Obec Rožkovany Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany 138 303,00
14 128141 Obec Sačurov Kanalizácia a ČOV Sačurov 55 767,00
15 128151 Obec Svidnička Kanalizácia Svidnička 200 000,00
16 128165 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 200 000,00
17 128168 Obec Banské Rekonštrukcia čerpacej stanice pre stavbu: Infraštruktúra pre rómske osady 128 849,00
18 128173 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom, Kanalizácia Horb, ČOV 200 000,00
19 128202 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV Bretka 199 903,00
20 128211 Obec Horňa HORŇA - KANALIZÁCIA - 1.ETAPA 180 498,00
21 128238 Obec Malý Slavkov ČOV Malý Slavkov 165 000,00
22 128243 Obec Poša Poša-splášková kanalizácia 200 000,00
23 128260 Obec Rovňany Intenzifikácia ČOV Rovňany 200 000,00
24 128269 Obec Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo - tlaková kanalizácia Presskan a ČOV 198 116,00
25 128275 Obec Kučín Kanalizácia v obci Kučín 200 000,00
26 128282 Obec Červený Kláštor Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor Lokalita Kvašné lúky a Rybníky 118 100,00
27 128339 Obec Kamenica Kamenica kanalizácia 200 000,00
28 128368 Obec Roštár Roštár kanalizácia a ČOV, 2. stavba kanalizácia - zmena vodnej stavby pred dokončením 200 000,00
29 128439 Obec Čaklov Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov 154 700,00
30 128469 Obec Lubeník Lubeník, rekonštrukcia kanalizácie 164 274,00
31 128498 Obec Huncovce Kanalizácia a ČOV Huncovce - I. etapa 200 000,00
32 128499 Obec Stuľany Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany 200 000,00
33 128500 Obec Kuková Čistiareň odpadových vôd Kuková 200 000,00
34 128501 Obec Vaniškovce Vaniškovce - rozšírenie kanalizácie 200 000,00
35 128506 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana 200 000,00
36 128509 Obec Poloma Kanalizácia v obci Poloma 171 000,00
37 128513 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1. stavba 200 000,00
38 128514 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar 200 000,00
39 128515 Obec Blatné Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 120 200,00
40 128517 Obec Krivany Kanalizácia - RO Krivany 169 728,00
41 128518 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava 200 000,00
42 128522 Obec Málinec Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec 200 000,00
43 128540 Obec Sedliská Kanalizácia a ČOV Sedliská 151 732,00
44 128545 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice 200 000,00
45 128560 Obec Ostrov Ostrov - obecná kanalizácia 183 633,00
46 128561 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1.stavba 200 000,00
47 128562 Obec Sejkov Kanalizácia obce Sejkov 110 209,00
48 128567 Obec Holumnica ČOV HOLUMNICA - REKONŠTRUKCIA STROJNO-TECHNOLOGICKEJ ČASTI 188 400,00
49 128581 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa 200 000,00
50 128596 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa 186 632,00
51 128599 Obec Nový Ruskov Nový Ruskov - kanalizácia 200 000,00
52 128631 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV 200 000,00
53 128634 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia pre obec Slovenské Kľačany 162 200,00
54 128656 Obec Opatovská Nová Ves Opatovská Nová Ves - Kanalizácia 168 172,00
55 128668 Obec Bartošovce Rozšírenie kanalizácie obce Bartošovce 169 930,00
56 128686 Mesto Sobrance Sobrance, mestská časť Komárovce rozšírenie vodovodu a kanalizácie 20 040,00

Činnosti BV1AP až BV4AP (pre najmenej rozvinuté okresy):

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127728 Obec Kravany Kravany - vodný zdroj - úprava a dostavba 20 000,00
2 127753 Obec Kobylnice Kobylnice - SO.01 Rekonštrukcia vodovodu 199 178,00
3 127762 Obec Uhorské Vodovod Uhorské 92 097,00
4 127813 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 199 990,00
5 127831 Obec Dukovce Rekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce - Želmanovce 200 000,00
6 127866 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba - SO 08 Rozvodná vodovodná sieť 188 046,00
7 127872 Obec Vieska Kanalizácia a vodovod v obci Vieska 28 600,00
8 127888 Obec Brzotín Brzotín – rozšírenie vodovodu 200 000,00
9 127911 Obec Kristy Kristy- obecný vodovod 199 830,00
10 127946 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 199 990,00
11 127949 Obec Prosačov Vodovod Remeniny - Prosačov - Matiaška - Ďurďoš 195 600,00
12 128005 Obec Michaľany Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina 164 712,00
13 128009 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia 196 000,00
14 128031 Obec Volica Volica - obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov 200 000,00
15 128045 Obec Horná Strehová Horná Strehová - vodovod výtlačné a zásobné potrubie 21 094,00
16 128057 Mesto Sobrance Sobrance, MČ Komárovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie 12 632,00
17 128107 Obec Mládzovo Mládzovo vodovod 43 477,00
18 128250 Obec Nandraž Vodovod Nandraž 31 041,00
19 128281 Obec Lopúchov Lopúchov - vodovod II. etapa 200 000,00
20 128357 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec 200 000,00
21 128392 Obec Beňatina Vodovod Beňatina 158 650,00
22 128428 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice - Hriadky 200 000,00
23 128432 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany - líniová stavba 200 000,00
24 128480 Obec Brezina Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina 154 081,00
25 128483 Obec Stebnícka Huta Stebnícka Huta vodovod - rozšírenie 200 000,00
26 128559 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír 200 000,00

Činnosti BK1a až BK5c (mimo najmenej rozvinutých okresov):

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127749 Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č.2 - 5. a 6. etapa 200 000,00
2 127756 Obec Ptičie Odvádzanie odpadových vôd z lokality Ptava, 2. stavba Ptičie 163 600,00
3 127777 Obec Malé Dvorníky Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky - I. etapa 200 000,00
4 127780 Obec Kozárovce Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete 200 000,00
5 127785 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 126 091,00
6 127790 Obec Terňa Mechanické predčistenie ČOV Terňa 51 601,00
7 127797 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity 192 896,00
8 127809 Obec Sobotište Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa 154 370,00
9 127810 Obec Hontianske Moravce HONTIANSKE MORAVCE - Riešenie havarijného stavu ČOV 190 059,00
10 127822 Obec Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť 199 999,00
11 127843 Obec Senohrad Senohrad Verejná kanalizácia a ČOV 200 000,00
12 127845 Obec Lesnica Intenzifikácia ČOV BCTS 4 24 507,00
13 127855 Sanatórium Dr. Guhra, n.o. Intenzifikácia ČOV a rekonštrukcia stokovej siete Tatranská Polianka 200 000,00
14 127867 Obec Sedliacka Dubová SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová 177 441,00
15 127884 Obec Tekovské Nemce ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce 200 000,00
16 127892 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 200 000,00
17 127896 Obec Krajné KANALIZÁCIA V OBCI KRAJNÉ - systém PRESKSKAN, Krajné II. etapa 1. časť - tlaková kanalizácia PRESSKAN 113 092,00
18 127913 Obec Pastuchov Čistiareň odpadových vôd Pastuchov Pastuchov - ČOV - Kanalizácia - časť: Kanalizačná sieť 200 000,00
19 127915 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
20 127917 Združenie obcí Mikroregión Dolná Svinka Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, kanalizačná sústava obci Radatice, Janov, Ľubovec 188 610,00
21 127923 Obec Dojč Dojč - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 200 000,00
22 127953 Obec Mankovce Mankovce - kanalizácia a ČOV, I. etapa 200 000,00
23 127970 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia I. stavba 114 010,00
24 127979 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves 200 000,00
25 127981 Obec Andovce Andovce - Infraštruktúra Pod kalváriou II. etapa - objekty SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 07 Rozšírenie verejnej kanalizácie 200 000,00
26 127983 Obec Lozorno Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky 126 772,00
27 127985 Obec Pružina Pružina, kanalizácia a ČOV Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové 200 000,00
28 127988 Obec Kyjov Splašková kanalizácia v obci Kyjov, ČOV v obci Kyjov 199 100,00
29 127994 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1.stavba 30 185,00
30 127995 Obec Pribylina IBV PRIBYLINA A POLYFUNKČNÉ DOMY MEDZI ZÁHRADAMI I. a II. ETAPA 85 233,00
31 127996 Obec Arnutovce ČOV 2, kanalizácia a vodovodná prípojka v lokalite Krivé - Arnutovce 160 644,00
32 128000 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
33 128010 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2018: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18) 119 147,00
34 128017 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves - splašková kanalizácia a čerpacia stanica 200 000,00
35 128018 Obec Merašice Čistiareň odpadových vôd - Merašice SO 09 Merašice - Kanalizačná sieť 200 000,00
36 128028 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - Kanalizácia a ČOV + rómska osada 200 000,00
37 128033 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - I. stavba 127 300,00
38 128046 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia Štreka SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia 200 000,00
39 128052 Obec Keť Čistiareň odpadových vôd pre obec Keť 140 000,00
40 128058 Obec Rudník SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník 200 000,00
41 128070 Obec Bobrovník Rekreačný a športový areál LIVE PARK k.ú. Bobrovník 200 000,00
42 128071 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce 200 000,00
43 128074 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Uloža 200 000,00
44 128081 Obec Bádice Bádice - kanalizácia - zmena stavby pred dokončením 199 997,00
45 128085 Obec Sedlice Kanalizácia a ČOV Sedlice 200 000,00
46 128087 Obec Patince Patince - celoobecná kanalizácia 4. etapa 200 000,00
47 128089 Obec Mestečko Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie 200 000,00
48 128091 Obec Jamník Splašková kanalizácia a ČOV - Jamník 200 000,00
49 128103 Obec Hybe Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova - Hybe, Východná, Važec 160 730,00
50 128110 Obec Paňa Kanalizácia Paňa 182 590,00
51 128121 Obec Nižná Kamenica Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión 200 000,00
52 128122 Obec Bešeňová IBV Sihoť Bešeňová - SO 04 Splašková kanalizácia 106 658,00
53 128126 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia 199 999,00
54 128128 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV Liptovský Trnovec I. a II. etapa 171 638,00
55 128130 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II. etapa 34 170,00
56 128131 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Križovany 200 000,00
57 128134 Obec Vydrná Vydrná - kanalizácia 200 000,00
58 128136 Obec Neverice Neverice - kanalizačná sieť 200 000,00
59 128139 Obec Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča 200 000,00
60 128147 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod Lysá pod Makytou 200 000,00
61 128153 Obec Radatice Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Kanalizačná sústava Radatice, Janov, Ľubovec - kanalizačná sústava Radatice 200 000,00
62 128158 Obec Malé Ripňany Kanalizácia obce Malé Ripňany 199 994,00
63 128167 Obec Župčany Kanalizácia Župčany, Kanalizácia Župčany, Splašková kanalizácia, Kanalizačná vetva - A1.1, Kanalizačná vetva A1.2, Kanalizačná vetva A11, IBV Župčany, Kanalizačná vetva - A1.3 200 000,00
64 128175 Obec Kaluža Kanalizácia Kaluža, rekonštrukcia 88 000,00
65 128183 Obec Vyšná Myšľa ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc. č. 267/2, Vyšná Myšľa 56 989,00
66 128187 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 200 000,00
67 128195 Obec Prašice ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemno bublinový prevzdušňovací systém 115 716,00
68 128196 Obec Domaňovce ČOV Domaňovce I. etapa - rozšírenie 200 000,00
69 128201 Obec Vinosady Vinosady - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 124 662,00
70 128205 Obec Čaňa Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa 200 000,00
71 128218 Obec Dulovce Dulovce-kanalizácia a ČOV 165 518,00
72 128219 Obec Šumiac Šumiac - ČOV a kanalizácia, II. etapa 173 924,00
73 128222 Obec Slavkovce Kanalizácia Slavkovce - 1.stavba 200 000,00
74 128224 Obec Skároš ČOV - Skároš 200 000,00
75 128235 Mesto Bánovce nad Bebravou E.2 - SO 22 Kanalizácia Biskupice, Napojenie novej ulice na kanalizáciu 199 471,00
76 128244 Obec Liptovská Kokava ČOV Liptovská Kokava 166 384,00
77 128245 Obec Dvorníky - Včeláre Dvorníky - Včeláre, časť Včeláre - kanalizácia a ČOV 67 658,00
78 128258 Obec Iliašovce Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV - Iliašovce 200 000,00
79 128262 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovce nad Ondavou 200 000,00
80 128266 Obec Fričovce Kanalizácia a ČOV Fričovce a Široké - I. etapa 200 000,00
81 128267 Obec Závod Závod, kanalizácia - II. etapa 142 879,00
82 128276 Obec Jelšovce Intenzifikácia existujúcej ČOV Jelšovce 54 047,00
83 128278 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar 188 126,00
84 128286 Obec Častkov Častkov Kanalizácia a ČOV 200 000,00
85 128289 Obec Kátlovce Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice Obce v povodí Blavy II. - splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice - doplnok č. 1 127 000,00
86 128295 Obec Bory Kanalizácia obce Bory 200 000,00
87 128308 Obec Drahňov Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
88 128311 Obec Rybník Rybník - kanalizácia obce 159 695,00
89 128313 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie 200 000,00
90 128321 Obec Bzovská Lehôtka Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod Vŕškom - Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
91 128326 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves 87 003,00
92 128331 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY - Odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy - obecná kanalizácia 200 000,00
93 128335 Obec Gánovce SO 03 Kanalizácia splašková a dažďová pre IBV Gánovce SO 12 - Splašková kanalizácia 110 300,00
94 128340 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia 154 551,00
95 128341 Mesto Vráble Verejná kanalizácia na ul. 1. Mája pozdĺž autobusovej stanice vo Vrábľoch 168 854,00
96 128344 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV obce Bukovce 200 000,00
97 128349 Obec Hodkovce Kanalizácia Hodkovce 200 000,00
98 128354 Obec Mokrý Háj Mokrý Háj - celoobecná kanalizácia 169 080,00
99 128360 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín - Splašková kanalizácia K6 pri základnej škole a K7 pri pošte 200 000,00
100 128369 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 110 667,00
101 128370 Obec Seňa Kanalizácia a ČOV Seňa, Kechnec a Milhosť 65 530,00
102 128378 Obec Slatvina Kanalizácia Slatvina 200 000,00
103 128379 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových vôd do ČOV - zmena stavby pred dokončením 25 227,00
104 128380 Obec Nitrianske Hrnčiarovce N. Hrnčiarovce - rozšírenie kanalizácie ul. Pri škôlke, ul. Konečná, N. Hrnčiarovce, ul. Petöfyho a Adyho - prekládka čerpacej stanice 193 000,00
105 128383 Obec Záborské Záborské- Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia 200 000,00
106 128388 Obec Pliešovce PLIEŠOVCE, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKY A2, A2-4 136 587,00
107 128398 Obec Dúbravy DÚBRAVY, rozšírenie kanalizácie stoka C 71 848,00
108 128399 Obec Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob - Čierna Voda - verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská a Hlavný dvor, Triblavinská 200 000,00
109 128404 Obec Podlužany Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2. stavba súboru stavieb: Podlužany - obecná kanalizácia 200 000,00
110 128414 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I. etapa 86 004,00
111 128434 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina 200 000,00
112 128444 Obec Dúbrava IBV Chrasť - Dúbrava - Splašková kanalizácia a Vodovod I. etapa 144 120,00
113 128448 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete 200 000,00
114 128453 Obec Ďurkov Kanalizácia Ďurkov 145 236,00
115 128460 Obec Nadlice Odvedenie odpadových vôd Nadlice - II. etapa 200 000,00
116 128474 Obec Vavrečka Vavrečka. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie časť Starý mlyn 113 767,00
117 128476 Obec Jakubov Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov 160 867,00
118 128489 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice 200 000,00
119 128497 Obec Tekolďany Kanalizačná sieť - Tekolďany 200 000,00
120 128503 Obec Baldovce ČOV pre obec Baldovce 108 626,00
121 128504 Obec Buglovce Bugľovce - inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 02 Splašková kanalizácia 59 135,00
122 128505 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 200 000,00
123 128507 Obec Tomášov Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma, Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie Záhradnícka ulica 200 000,00
124 128508 Obec Čierne Kľačany Čierne Kľačany - kanalizácia 199 999,00
125 128510 Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krivé 200 000,00
126 128512 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany 180 500,00
127 128516 Obec Dúbrava Kanalizácia a ČOV - Dúbrava 200 000,00
128 128528 Obec Pozdišovce Pozdišovce - kanalizácia, I. a II. stavba 200 000,00
129 128530 Obec Olšavica Kanalizácia Olšavica 184 961,00
130 128531 Obec Pukanec Pukanec - obecná kanalizácia, I. stavba 200 000,00
131 128532 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - Kanalizácia a ČOV - Kanalizácia a ČOV Lúka 200 000,00
132 128546 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 159 100,00
133 128556 Obec Ždiar Kanalizácia a ČOV Ždiar 111 642,00
134 128557 Obec Ulič Ulič - Rozšírenie kanalizácie IV. časť, líniová stavba, k. ú. Ulič 80 000,00
135 128575 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, 1.etapa 200 000,00
136 128577 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže 200 000,00
137 128578 Obec Vyšný Kubín Jasenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín-splašková kanalizácia 200 000,00
138 128585 Obec Babín Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava - Aktivita č. 1: Námestovo, kanalizácia a ČOV : stavebný súbor 11. Babín, kanalizácia 119 882,00
139 128588 Obec Baďan Kanalizácia a ČOV - Baďan, Klastava 200 000,00
140 128594 Obec Jabloň Jabloň - obecná kanalizácia I.etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň 165 430,00
141 128595 Obec Jablonov Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov - stavebný objekt SO 01 - kanalizačná sieť 185 043,00
142 128598 Mesto Vrútky Vrútky, Ul. Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie 192 869,00
143 128601 Obec Pastovce Čistiareň odpadových vôd Pastovce 199 439,00
144 128602 Obec Chmeľov Intenzifikácia ČOV Chmeľov 200 000,00
145 128603 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč 200 000,00
146 128604 Obec Mlynica Súbor rodinných domov Pieskovisko II. - Mlynica 155 286,00
147 128605 Obec Látky Látky - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
148 128608 Obec Veľký Slavkov Dobudovanie hrubého predčistenia ČOV Veľký Slavkov Kanalizácia a ČOV Veľký Slavkov 199 609,00
149 128609 Obec Sľažany Kanalizácia a ČOV Sľažany 200 000,00
150 128610 Obec Zuberec Inžinierske siete IBV Zuberec Hrady za Milotínom I. etapa - SO 07 Vonkajšia splašková kanalizácia 140 420,00
151 128613 Obec Jarabina Dobudovanie a rozšírenie kanalizácií v aglomerácií Stará Ľubovňa - SO 04 01 Jarabina - kanalizácia, Čistá a bezpečná voda – nevyhnutnosť rozvoja regiónu. 200 000,00
152 128616 Obec Čajkov Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4. stavba súbor stavieb: Čajkov - obecná kanalizácia 118 750,00
153 128623 Obec Dravce Rozšírenie kanalizačného zberača BA, BA-1 v obci Dravce 200 000,00
154 128635 Obec Fulianka Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka 199 034,00
155 128636 Obec Sokoľany Sokoľany - Obecná kanalizácia a ČOV 199 500,00
156 128639 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia 199 999,00
157 128641 Obec Budmerice Budmerice-ČOV a kanalizácia 164 170,00
158 128643 Obec Hniezdne Kanalizácia a ČOV Hniezdne 186 916,00
159 128649 Obec Malý Šariš Kanalizácia obce Malý Šariš II. etapa 199 233,00
160 128657 Obec Hokovce HOKOVCE - splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince 200 000,00
161 128664 Obec Nevidzany Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany 148 180,00
162 128666 Obec Chynorany ČOV Chynorany, II. etapa, Doplnok č. 1 a III. Etapa 200 000,00
163 128669 Združenie obcí Zdravý mikroregión S ČOV a kanalizácia pre obce Preseľany, Hrušovany, Belince, Kamanová 189 189,00
164 128671 Obec Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou - kanalizácia - I. zmena 02/2001 136 397,00
165 128676 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia I. 200 000,00
166 128678 Obec Jarok Obec Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie Školská ulica 187 308,00
167 128679 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizácia 200 000,00
168 128683 Obec Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tríbečom - kanalizačná sieť 200 000,00
169 128684 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II. Etapa 200 000,00
170 128692 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí Viesky 150 000,00
171 128695 Obec Malženice Malženice – rekonštrukcia ČS 3 29 798,00
172 128697 Obec Šemša Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša 200 000,00

Činnosti BV1a až BV4c (mimo najmenej rozvinutých okresov):

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127727 Obec Červenica Červenica - infraštruktúra, vodohospodárska časť: 100 - Zásobovanie vodou 200 000,00
2 127776 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - vodovod 200 000,00
3 127782 Obec Radošovce Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica -Radošovce, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 170 000,00
4 127794 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod 120 676,00
5 127800 Mesto Hurbanovo Hurbanovo - rozšírenie vodovodu I., Hurbanovo - rozšírenie vodovodu IV. - II. etapa 200 000,00
6 127808 Obec Krasňany Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry - II. etapa 173 033,00
7 127835 Obec Buglovce Bugľovce - inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 03 Vodovod 32 455,00
8 127839 Obec Petrova Lehota Vodovod Petrova Lehota, Vodovod - Petrova Lehota SO 03 - Prípojka NN, SO 05 - Oplotenie PHO - I., SO 08 - Oplotenie VDJ 200 000,00
9 127844 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici - SO 5.1. Paseka - rozšírenie vodovodu 136 992,00
10 127861 Obec Klin Klin, Grúň - rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete 110 749,00
11 127874 Obec Nové Sady Nové Sady, časť Kotrbál a Caroviny -rozšírenie vodovodu 200 000,00
12 127879 Obec Dolná Breznica D. Breznica - rozvod vody 200 000,00
13 127890 Obec Lednica Lednica-vodovod II.stavba 191 650,00
14 127904 Obec Breza Rozšírenie vodovodu, Breza - Za školou 32 666,00
15 127912 Obec Polomka Polomka - Hámor - vodovod 200 000,00
16 127958 Obec Papradno Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica 79 600,00
17 127963 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod makytou 93 456,00
18 127968 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - vodovod 200 000,00
19 127975 Obec Sliepkovce Vodovod - Sliepkovce 42 674,00
20 127980 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod - Petrovce nad Laborcom 200 000,00
21 127987 Obec Ľubotín Vodovod Ľubotín 106 403,00
22 127991 Obec Poľný Kesov Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete 138 198,00
23 127997 Obec Ladice Ladice - vodojem Podskalie 180 000,00
24 127999 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice 169 823,00
25 128004 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce - napojenie vodovodu na SKV - I. etapa 107 051,00
26 128008 Obec Krpeľany IBV - KRPEĽANY - JUH 29 438,00
27 128011 Mesto Sliač Sliač - kanalizácia, Továrenská, Mlynská ulica - časť vodovod 179 959,00
28 128034 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrošín - Oravice 188 423,00
29 128038 Obec Jatov Jatov vodovod III.etapa 184 189,00
30 128042 Obec Beňuš Rekonštrukcia vodojemu, Beňuš 105 556,00
31 128124 Obec Studenec Studenec - Obnova vodovodu 170 921,00
32 128152 Obec Rabča Výstavba vodovodu v obci Rabča - Rozšírenie vodovodu III. etapa 149 416,00
33 128162 Obec Komjatná Rekonštrukcia vodovodu Komjatná, II. etapa 115 209,00
34 128192 Obec Moča Rozšírenie verejného vodovodu Moča 47 932,00
35 128193 Obec Hýľov VODOVOD HÝĽOV Zásobné vodovodné potrubie 200 000,00
36 128209 Obec Uhrovec SO 02 - Verejný vodovod, SO 01 - Vrt a čerpacia stanica - rekonštrukcia 140 894,00
37 128212 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu 51 147,00
38 128263 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce 190 000,00
39 128296 Obec Norovce Norovce - obecný vodovod 135 175,00
40 128317 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod - Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 3. stavba 200 000,00
41 128329 Obec Pohranice Pohranice, verejné siete pre 9RD - SO 03 - Verejný vodovod a prípojky,Pohranice - 8 RD, SO 301 Rozšírenie, zokruhovanie verejného vodovodu a prípojka k RD 61 888,00
42 128343 Mesto Krupina Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice 200 000,00
43 128395 Obec Proč Proč - verejný vodovod 19 436,00
44 128408 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné 200 000,00
45 128412 Obec Víťaz Víťaz - obecný vodovod 200 000,00
46 128419 Obec Stupné Vodovod Stupné 153 209,00
47 128447 Obec Haláčovce Haláčovce - Otrhánky - vodovod 197 016,00
48 128452 Obec Janov Janov - verejný vodovod 150 414,00
49 128468 Obec Bíňovce Skupinový vodovod Trstín - Horná Krupá - Bíňovce - 4. stavba 57 254,00
50 128470 Mesto Nemšová Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy A, A-1, A-1-1 200 000,00
51 128477 Obec Vislava Vodovod Vislava 115 603,00
52 128479 Obec Pribylina IBV Pribylina a polyfunkčné domy - Medzi Záhradami I. a II. etapa, Oplotenie 95 400,00
53 128481 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ulica 166 869,00
54 128543 Obec Lozorno Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - časť vodovod 45 958,00
55 128569 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 200 000,00
56 128579 Obec Demjata Demjata - vodovod I. etapa 199 500,00
57 128590 Obec Drženice Vodovod Drženice 200 000,00
58 128628 Mesto Vrútky Vrútky, Ul. Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie 200 000,00
59 128672 Obec Gyňov Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu 200 000,00
60 128682 Obec Brestov Brestov – rekonštrukcia vodovodu 200 000,00

Činnosti BP1 až BP2:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127730 Obec Dobrá Niva Dobrá Niva - protipovodňové opatrenia v lokalite Cesnakový jarok 200 000,00
2 127751 Obec Bziny Regulácia potoka Bziny 170 886,00
3 127768 Obec Hraničné Protipovodňové úpravy v obci Hraničné 119 659,00
4 127775 Obec Vlachy Protipovodňové opatrenia obce Vlachy 119 586,00
5 127791 Obec Nededza Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná 137 490,00
6 127805 Obec Pucov Pucov - tok Pucov, úprava toku v rkm. 3,625 - 3,945 a 4,210 - 4,560 151 669,00
7 127829 Obec Nová Kelča Úprava vodného toku v obci Nová Kelča - II. etapa 165 284,00
8 127871 Obec Turcovce Odvodňovacie zariadenie - odvedenie vody z povrchového odtoku 59 404,00
9 127883 Obec Krásny Brod Úprava potoka v obci Krásny Brod 190 000,00
10 127889 Mesto Spišské Podhradie Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí 168 354,00
11 127906 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka 200 000,00
12 127908 Obec Trnkov Spevnenie brehových častí potoka a revitalizácia potoka 200 000,00
13 127969 Obec Kráľová nad Váhom Protipovodňová ochrana obce - revitalizácia odvodňovacích rigolov 59 736,00
14 127978 Obec Podhoroď Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď 79 316,00
15 128043 Obec Kladzany Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany 199 500,00
16 128048 Obec Radoma Zachytenie zrážkových vôd a ochrana športového areálu kanalizáciou v obci Radoma 199 446,00
17 128051 Obec Pusté Čemerné Úprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné 162 850,00
18 128053 Obec Vyšná Olšava Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava 188 100,00
19 128059 Obec Vyšné Nemecké Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšné Nemecké 167 541,00
20 128062 Obec Lieskovec Úprava priľahlých priekop potoka Lieskovčík 149 413,00
21 128069 Obec Kvačany Protipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany 169 517,00
22 128075 Obec Ostrá Lúka Protipovodňové opatrenia - II.ETAPA 196 000,00
23 128083 Mestská časť Bratislava Staré mesto Čistenie kanalizačných vpustov na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 183 350,00
24 128111 Mesto Trstená Dážďová kanalizácia sídlisko Hrady, Trstená, objekt: SO 03: Ulica Š. Furdeka 163 300,00
25 128161 Obec Lúčka Dažďová kanalizácia 102 400,00
26 128207 Obec Pozba Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba 13 904,00
27 128226 Obec Rudno nad Hronom Riešenie odvádzania povrchových vôd v obci Rudno nad Hronom 92 300,00
28 128232 Obec Bátovce Protipovodňová ochrana v obci Bátovce 90 021,00
29 128253 Obec Dolný Ohaj I. etapa odvodnenia Dolný Ohaj - Nová Ulica 14 348,00
30 128259 Obec Jastrabie nad Topľou Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou – SO 02 Protipovodňová hrádza 153 451,00
31 128283 Obec Brusnica Opatrenia mimo vodného toku v obci Brusnica – III. etapa 169 463,00
32 128287 Obec Zemplín Ochrana územia obce Zemplín pred vnútornými vodami - II. etapa 66 499,00
33 128301 Obec Dolné Otrokovce Protipovodňová ochrana obce Dolné Otrokovce 59 765,00
34 128310 Obec Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom, minimalizácia negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce - ulica Nová 22 681,00
35 128319 Obec Vyšný Mirošov Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšný Mirošov 174 800,00
36 128323 Obec Jasenie Odvodňovacie rigoly v obci Jasenie 153 806,00
37 128356 Obec Kolbovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce 189 957,00
38 128362 Obec Malé Zálužie Malá Zálužie - odvedenie povrchových prívalových vôd 11 013,00

Činnosť BR1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 128377 Rieka - združenie na ochranu vodných tokov Zmapovanie výskytu a početnosti nepôvodných a inváznych druhov rýb vo vybraných vodných tokoch a vypracovanie manažmentových opatrení na zabezpečenie ochrany genofondu rýb 84 360,00
2 128402 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Rieka Poprad - rybársky manažment druhu lipeň tymiánový a meteriálno-technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu 190 000,00
3 128471 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Malé Leváre - Veľké Leváre Revitalizácia - odbahnenie odstavených meandrov v inundácii rieky Moravy 78 981,00
4 128478 Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom Podpora ichtyocenóc revírov MsO SRZ Dubnica nad Váhom 2018 18 715,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosti C2 a C3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127734 Obec Omšenie Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve BRO- Omšenie 114 317,00
2 127747 Obec Choňkovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Choňkovce 53 428,00
3 127755 Obec Vrícko Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Vrícko 45 649,00
4 127758 Obec Tehla Zakúpenie domových kompoštérov v obci Tehla 25 422,00
5 127786 Obec Rakovčík Zakúpenie zariadení triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Rakovčík 39 332,00
6 127796 Mestská časť Bratislava Staré mesto Zabezpečenie technického vybavenia na zber a štiepkovanie biologicky rozložiteľného odpadu 26 368,00
7 127807 Obec Plevník - Drienové Obecné kompostovisko s ročnou kapacitou do 10 t, Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov 58 855,00
8 127820 Obec Horný Lieskov Kompostovisko obce Horný Lieskov-SO1,SO2 a SO3, Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Horný Lieskov 88 265,00
9 127836 Mesto Bánovce nad Bebravou Analýza nakladania s BRKO v meste Bánovce nad Bebravou 113 361,00
10 127848 Obec Kvašov Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Kvašov 85 021,00
11 127862 Obec Donovaly Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Donovaly 47 481,00
12 127865 Obec Veľké Bierovce Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Veľké Bierovce 66 485,00
13 127869 Obec Opatovce Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Opatovce 33 283,00
14 127894 Obec Slopná Obecné kompostovisko- Oplotenie, sklad náradia a techniky Slopná, Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve BRO-obec Slopná 90 369,00
15 127903 Obec Lednica Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Lednica 80 267,00
16 127914 Obec Matúškovo Kompostovanie bioodpadov v obci Matúškovo 108 300,00
17 127927 Obec Ižkovce Oplotenie kompostoviska, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ižkovce 14 109,00
18 127933 Obec Zemplín Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplín 37 906,00
19 128049 Obec Senné Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Senné 14 147,00
20 128056 Obec Liptovská Lúžna Podpora domáceho kompostovania v Liptovskej Lúžnej 149 340,00
21 128065 Obec Horné Obdokovce Podpora domáceho kompostovania - Horné Obdokovce 78 318,00
22 128073 Obec Štefanov nad Oravou Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov, Zberný dvor - Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 64 578,00
23 128082 Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Škarniclova 1 27 825,00
24 128114 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Jelenia 16 13 912,00
25 128155 Základná škola s materskou školou M.R. Štefánika, Grösslingová 48, 81109 Bratislava Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Grösslingová 48 27 988,00
26 128176 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Vazovova 4 27 988,00
27 128186 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Dubová 1 13 912,00
28 128223 Materská škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Materskej škole, Šulekova č. 35 1 573,00
29 128237 Obec Brestov Zavedenie domáceho kompostovania bioodpadov v obci Brestov 28 595,00
30 128246 Obec Vojka nad Dunajom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pomocou nákupu kompostérov v obci Vojka nad Dunajom 56 943,00
31 128256 Obec Šalgovce Vybudovanie zberného dvora Šalgovce 139 886,00
32 128264 Obec Ždaňa Ždaňa-ekodvor 150 000,00
33 128298 Obec Trstená na Ostrove Zberné miesto v obci Trstená na Ostrove 129 433,00
34 128299 Obec Veľká Čierna Zber a kompostovanie BR KO v obci Veľká Čierna 16 802,00
35 128314 Obec Trenčianske Jastrabie Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Trenčianske Jastrabie 24 617,00
36 128325 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves 113 300,00
37 128346 Obec Pružina Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina 68 828,00
38 128352 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 29 231,00
39 128359 Mesto Snina Zberný dvor Snina 150 000,00
40 128372 Obec Prečín Rekonštrukcia spevnených plôch v obci Prečín na miesto pre separovaný zber odpadov 150 000,00
41 128382 Obec Kamenný Most Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kamenný Most 83 600,00
42 128389 Obec Černík Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Černík 116 850,00
43 128396 Obec Jablonové Zberný dvor 150 000,00
44 128407 Obec Baška Zberný dvor Baška 150 000,00
45 128421 Obec Dolné Dubové Zariadenie na zber separovaného odpadu v obci Dolné Dubové 70 781,00
46 128424 Obec Žitavce Podpora separovaného zberu v obci Žitavce vybudovaním zberného dvora a nákupom príslušnej techniky 107 200,00
47 128433 Obec Košecké Podhradie Zberný dvor v Košeckom Podhradí 76 550,00
48 128436 Obec Urmince Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Urmince 104 044,00
49 128440 Obec Buglovce Zberný dvor Buglovce 111 814,00
50 128445 Združenie mikroregiónu Bebrava Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Združení mikroregiónu Bebrava 109 953,00
51 128455 Obec Dvorany nad Nitrou Oplotenie obecného kompostoviska, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Dvorany nad Nitrou 41 120,00
52 128461 Občianske združenie Žiarska kotlina Intenzifikácia domáceho kompostovania v členských obciach OZ Žiarska kotlina 149 900,00
53 128534 Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Predchádzanie vzniku kuchynského odpadu v mestách a obciach Malokarpatského regiónu 149 838,00
54 128538 Obec Benkovce Benkovce - strojné a prevádzkové vybavenie 90 424,00
55 128544 Obec Kamenín Nákup kompostérov do domácnosti v obci Kamenín 103 266,00
56 128549 Obec Hronsek Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hronsek 53 000,00
57 128551 Obec Tarnov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Tarnov 31 645,00
58 128555 Obec Bielovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bielovce 61 788,00
59 128571 Obec Báč Zavedenie domáceho kompostovania v obci Báč 33 516,00
60 128582 Obec Kostoľany nad Hornádom Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Kostoľany nad Hornádom 31 328,00
61 128587 Obec Vrbovka Kompostové hospodárstvo v obci Vrbovka 55 176,00
62 128593 Mesto Veľké Kapušany Technologické vybavenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľké Kapušany 94 894,00
63 128607 Obec Pavlovce nad Uhom Malá obecná kompostáreň, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Pavlovce nad Uhom 100 524,00
64 128612 Mesto Rimavská Sobota Nákup zariadení na predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 38 475,00
65 128615 Obec Vlachovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania 36 708,00
66 128625 Obec Belá - Dulice Zefektívňovanie a rozširovanie BRO v obci Belá-Dulice 122 572,00
67 128629 Obec Ducové Nákup technológie na úpravu obecnej zelene a kompostérov pre občanov 44 819,00
68 128632 Obec Granč - Petrovce Technologické vybavenie pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Granč-Petrovce 35 295,00
69 128640 Obec Kajal Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Kajal 24 310,00
70 128654 Obec Čeláre Kompostové hospodárstvo v obci Čeláre 54 000,00
71 128667 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 39 102,00
72 128670 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Hlboká cesta 4 13 912,00
73 128677 Obec Veľké Raškovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Raškovce - Malá obecná kompostáreň 59 294,00
74 128681 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Mudroňova 83 27 988,00
75 128698 Obec Veľká Ves Podpora predchádzania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Veľká Ves 93 268,00
76 128699 Obec Bracovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bracovce 93 817,00
77 128700 Obec Hiadeľ Separácia a zhodnocovanie BRO v obci Hiadeľ 76 608,00
78 128701 Obec Zemplínska Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves 37 767,00
79 128702 Obec Viničky Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Viničky 79 434,00
80 128703 Obec Trenčianske Mitice Kompostovanie v obci Trenčianske Mitice 36 480,00
81 128704 Obec Veľké Chlievany Zhodnocovanie BRKO traktorovou kosačkou s mulčovaním 6 384,00
82 128709 Mesto Levice Hygienizácia a kompostovanie BRKO v meste Levice 121 600,00
83 128713 Obec Tuhár Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tuhár 28 623,00
84 128714 Obec Dražkovce Nakladanie s BRKO v Dražkovciach 51 509,00
85 128716 Obec Podkonice Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Podkonice v NAPANTe 65 375,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosti D2 až D6:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 128553 Bratislavské regionálne ochranárske združenie Odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov rastlín v rámci Dunajských luhov s následnou výsadbou autochtónnych druhov drevín 26 084,00
2 128576 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení v zmysle § 28 zákona o lesoch 912 721,00
3 128589 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Projekt zvýšenia bezpečnosti pohybu návštevníkov na turistických značených chodníkoch v správe Štátnych lesov TANAPu 76 693,00
4 128619 SAURIA n.o. Zriadenie karanténnej stanice (záchytného strediska) pre nejedovaté a jedovaté chránené plazy národného a európskeho významu. 32 518,00
5 128642 Mesto Svätý Jur Obnova a údržba historickej štruktúry Panónskeho hája NPR Šúr 63 388,00
6 128648 PRALES Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry a jeho blízkom okolí 56 880,00
7 128655 Ing. Miroslav Porubiak Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov - Klenovec -Javorina 117 419,00
8 128661 Zoologická záhrada Chovné zariadenie pre malé a stredné druhy sov č. 1, 2, 3 78 660,00
9 128665 Zoologická záhrada Košice Voliéry pre ohrozené druhy vtákov - malá a veľká voliéra 180 000,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127736 Slovenská akadémia vied Úlohy vody v súčasnom prostredí Slovenskej republiky, vedecký program a výchova 50 000,00
2 127748 Sylvia Hanáková - ARTAS FOTO ROVINA, HMLY A BIELA FARBA (prírodopisný dokumentárny film Ľudovíta Hanáka o vzácnych nížinných biotopoch Slovenska v období jesene a zimy) 19 000,00
3 127760 Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie CHKO Vihorlat ako na dlani 68 628,00
4 127769 Green Foundation, nadácia Roots&Shoots Slovakia 3 581,00
5 127784 Obec Pavčina Lehota Náučný chodník PR Jelšie 6 744,00
6 127788 Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti CHRÁŇME PRÍRODNÉ BOHATSTVO TURCA - MEDZINÁRODNÝ PROJEKT 23 427,00
7 127830 pod Gýmešom o.z. Spoznaj a chráň prírodu pod Gýmešom 159 270,00
8 127834 Mesto Krompachy Lesnícky náučný chodník Líšči vrch 9 571,00
9 127842 MORAVA KRÁSNA ZEM HOROU - festival ekologickej a ľudovej piesne o prírode a životnom prostredí 50 000,00
10 127850 Obec Heľpa Náučný chodník chotárom obce Heľpa 23 985,00
11 127899 HELP 4 PEOPLE Inovácia obsahu a formy vyučovania environmentálnej výchovy s dôrazom na udržateľný rozvoj 30 791,00
12 127907 Banskobystrický geomontánny park Budovanie, rekonštrukcia a rozvoj náučných chodníkov a náučných lokalít v Banskobystrickom geomontánnom parku prostredníctvom implementácie moderných nástrojov vzdelávania, výchovy a informovanosti 199 999,00
13 127918 Národný energetický klaster NEK Leadership projekt ECO & INNOVATION 27 132,00
14 127929 Obec Lehnice Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia v oblasti ochrany prírody v obci Lehnice 34 000,00
15 127932 Národná zoologická záhrada Bojnice Tlačové a knižné materiály k problematike biodiverzity. 23 586,00
16 127937 IBLO Vybudovanie Dendrologického areálu 101 754,00
17 127941 Nezisková organizácia Barbora Zem menom Slovensko 79 470,00
18 127944 ROAD 66, s.r.o. Enviro centrum Route 66 181 212,00
19 127957 Sayrus s.r.o. Mobilná aplikácia V lese 166 725,00
20 127974 Obec Torysky Náučný chodník -Torysky 87 646,00
21 128086 punkt Dobrý trh - FESTIVAL BEZ ODPADU - redukcia odpadu a šírenie osvety o obehovej ekonomike na verejných podujatiach na Slovensku 16 010,00
22 128112 o.z. Bylinka Stredisko environmentálnej výchovy - Ekocentrum Bylinka 98 800,00
23 128148 Klaster HOREHRONIE- združenie cestovného ruchu Náučný chodník, Bystrá 200 000,00
24 128150 dive 2000 production, s.r.o. Požičaná planéta - vzdelávací projekt pre školy 199 753,00
25 128188 Nadácia Petit Academy Tanuljunk az Új Szóval- Új Szó v škole 2018 21 142,00
26 128191 Mesto Jelšava Vybudovanie náučného chodníka na Leustachov hrad 2 213,00
27 128206 Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Podpora na vydanie časopisu Životné prostredie 1 425,00

F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť F1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 128662 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Sedimentologický a hydraulický model lokality Vrakuňa. Pilotný projekt pre účely sanácie a monitoringu EZ B2 (020)/Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD (SK/ET/B2/136) 188 480,00