Schéma štátnej pomoci

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie

stiahnuť

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie - Dodatok č. 1

stiahnuť

Oznámenie o výške disponibilných prostriedkov na rok 2018

stiahnuť

Výzva, príručka, formulár žiadosti

Výzva na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie (ďalej len „žiadosti o kompenzáciu“) – K-1/2018

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie (žiadosť o kompenzáciu za rok 2017)

stiahnuť

Formulár žiadosti o kompenzáciu za rok 2017

stiahnuť