Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

stiahnuť

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť M1)

stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - formuláre a príručky pre rok 2019

Oblasť M: Boj proti povodniam

  • stiahnuť

    Formulár žiadosti

  • stiahnuť

    Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenie podmienok „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť M1)

  • stiahnuť

    Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť M1)“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)