Výzvy

VÝZVA č.BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

VÝZVA č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

stiahnuť

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie

stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu v rámci „VÝZVY č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)"

stiahnuť

Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity"

stiahnuť

 

VÝZVA č.EP-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie

VÝZVA č. EP-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie

stiahnuť

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie

stiahnuť
Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie v rámci „VÝZVY č. EP-1/2019 na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie“ (vysporiadanie so štátnym rozpočtom) – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie v rámci „VÝZVY č. EP-1/2019 na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie“ (vysporiadanie so štátnym rozpočtom) – Slovenská inšpekcia životného prostredia

stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. EP-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie“ – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. EP-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie“ – Slovenská inšpekcia životného prostredia

stiahnuť