Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácia činností podpory na rok 2021

Špecifikácia činností podpory na rok 2021

stiahnuť

 

Štátna pomoc

Štátna pomoc

stiahnuť

Oblasť A: Ochrana ovzdušia

Špecifikácia činností podpory na rok 2021 pre Oblasť A: Ochrana ovzdušia

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

A1/A2 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov/ Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Príloha č. 3 : Finančná analýza

stiahnuť

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti A1/A2 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021

stiahnuť

Príloha č. 12: Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej budove (relevantné pre činnosti A1/A2)

stiahnuť

A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia

Príloha č. 4: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

stiahnuť

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť A3 (aktivita: výsadba zelene) uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

Príloha č. 13: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti (relevantné pre činnosť A3)

stiahnuť


 

Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd

Špecifikácia činností podpory na rok 2021 pre Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

Zoznam aglomerácií s veľkosťou 2 000 - 10 000 EO pre činnosti BK/BV

stiahnuť

Zoznam aglomerácií s veľkosťou do 2 000 EO pre činnosti BK/BV

stiahnuť

BK1AP, BK2AP, BK4AP, BK5AP a BV1AP až BV4AP - Budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre najmenej rozvinuté okresy/ Budovanie vodovodu pre najmenej rozvinuté okresy

Príloha č. 4: Finančná analýza

stiahnuť

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BK1AP, BK2AP, BK4AP, BK5AP a BV1AP až BV4AP uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

BK1a, BK1b, BK1c, BK2a, BK2b, BK2c, BK4a, BK4b, BK4c, BK5a, BK5b, BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c - Budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd/ Budovanie vodovodov

Príloha č. 4: Finančná analýza

stiahnuť

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BK1a, BK1b, BK1c, BK2a, BK2b, BK2c, BK4a, BK4b, BK4c, BK5a, BK5b, BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

BR1 - Rybárstvo

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť BR1 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

Príloha č. 15: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti (relevantné pre aktivitu č. 3)

stiahnuť

BP1 / BP2 - Opatrenia na vodnom toku / Opatrenia mimo vodného toku

Príloha č. 5: Finančná analýza

stiahnuť

Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BP1/BP2 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

Príloha č. 19: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti

stiahnuť


 

Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

Špecifikácia činností podpory na rok 2021 pre Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

C1 - Triedený zber komunálneho odpadu

Príloha č. 2: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C1 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C2 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C3 - Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania 

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C3 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C4 - Triedený zber komunálneho odpadu 

Príloha č. 2: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C4 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C5 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C5 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C6 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C6 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť