Podpora formou dotácie - rozšírená špecifikácia činností

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer  7 a vyššie.

Špecifikácie, príručky a formuláre

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť H2)

stiahnuť
Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť C4) stiahnuť
Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť L3) stiahnuť
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 (Činnosť C4) stiahnuť
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 (Činnosť L3) stiahnuť

Formuláre - Žiadosť o podporu formou dotácie pre rok 2017

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

  • stiahnuť

    Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2017

H. Oblasť: Environmentálne záťaže

  • stiahnuť

    Činnosť H2 -Vypracovanie návrhov plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže

L. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

  • stiahnuť

    Činnosť L3 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania