Dokumenty po schválení žiadosti

V tejto časti / sekcii  žiadatelia / príjemcovia nájdu dokumenty súvisiace s procesom podpisu zmluvy resp. čerpania prostriedkov.

Dokumenty po schválení žiadosti

Usmernenie pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021

stiahnuť
Prílohy k usmerneniu pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021 stiahnuť
Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania za rok 2021 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie stiahnuť

Dokumenty k čerpaniu prostriedkov

Dokumenty k monitorovaniu ukončených projektov
Inštrukcia k predkladaniu a rozsahu údajov k monitorovaniu projektu stiahnuť