Kontakt

Nevädzová 5 
821 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212


IČO: 30796491

E-mail : Podateľňa: (2. poschodie č. dverí 301)
E-mail : podatelna@envirofond.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok od 8:30 do 15:00
Utorok od 8:30 do 15:00
Streda od 8:30 do 15:00
Štvrtok od 8:30 do 15:00
Piatok od 8:30 do 14:00

Prestávka na obed: od 12:00 do 12:30

Telefón: 02 212 909 XX (klapka)   [+421 2 212 909 XX (klapka)]
 

RIADITEĽ

Mgr. Peter Kalivoda

KANCELÁRIA RIADITEĽA

Sekretariát riaditeľa 
Dária Jašková
02 212 909 03  
Manažér komunikácie/ metodik 
Mgr. Michaela Kroková
02 212 909 05  
 

ODBOR PROGRAMOVANIA A POSUDZOVANIA PROJEKTOV

Dočasne poverená vykonávaním funkcie vedúcej odboru
Ing. Martina Pipíšková 
02 212 909 11  
Projektový manažér
Mgr. Zuzana Drozdová 
02 212 909 18  
Projektový manažér
Ing. Viera Očenáš Kacvinská 
02 212 909 91  
Projektový manažér
Mgr. Kristína Jurištová 
02 212 909 12  
Projektový manažér
Ing. Mária Kollárová 
02 212 909 17  
Projektový manažér
Ing. Veronika Krč-Jediná 
02 212 909 13  
Projektový manažér
Ing. Lucia Ujová 
02 212 909 14  
Projektový manažér
Ing. Ľudmila Katonová 
02 212 909 15  
Projektový manažér
Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD. 
02 212 909 16  

ODBOR IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV A FINANČNÉHO RIADENIA

Vedúca odboru
Mgr. Timea Sujová 
02 212 909 20  

ODBOR EKONOMIKY

Vedúca odboru v zastúpení
Ing. Andrea Štefániková, MBA
02 212 909 40  
 

ODBOR PRÁVA A ZDROJOV FONDU

Vedúca odboru 
Mgr. Denisa Hadrbolcová, MSc
02 212 909 50  

ODBOR ČINNOSTÍ RECYKLAČNÉHO FONDU

Vedúca odboru 
Mgr. Ivana Antošová

02 212 909 70 M: 0918 511 403

ODBOR KONTROLY

Vedúci odboru 
Mgr. Tomáš Lelkes
02 212 909 60