Kontakt

Martinská 49
821 05 Bratislava
GPS: 48°08'35.8"N 17°09'45.7"E

Korešpondenčná adresa:

Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215


IČO: 30796491

E-mail : Podateľňa: (prízemie č. dverí 002)
E-mail : podatelna@envirofond.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok od 8:30 do 15:00
Utorok od 8:30 do 15:00
Streda od 8:30 do 15:00
Štvrtok od 8:30 do 15:00
Piatok od 8:30 do 14:00
1940  
Prestávka na obed: od 12:00 do 12:30

Telefón: 0906 31 XXXX (klapka)   [+421 906 31 XXXX (klapka)]
Riaditeľ
Mgr. Peter Kalivoda
1905,1906  
Námestník riaditeľa I.
JUDr. Beáta Teperová
1911  
Námestník riaditeľa II.
Ing. Ingrid Lipovská
1933  
Vedúci kancelárie riaditeľa
Mgr. Ján Hrubý
1902  
Asistentka
Michala Petrovajová
1905 
Manažér ľudských zdrojov
Elena Ottingerová
1904  
Manažér komunikácie/ metodik 
Mgr. Michaela Kroková
1910  
Referent pre správu registratúry a podateľne
Zdenka Tekulová
1901  
Referent pre správu registratúry a podateľne
Viera Balšanová
1906  
Manažér hospodárskej správy
Mgr. Vojtech Pajtinka
1952  
Manažér IT
Ing. Juraj Kováčik
1951  

ODBOR ENVIRONMENTÁLNEJ PODPORY


Vedúca odboru
Ing. Mária Zapletalová
1920  
Oddelenie implementácie projektov
Tímový líder 
Mgr. Radoslav Klochan
Agenda ochrany prírody, rybárstva a programu obnovy dediny, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom, kompenzácie
1923  
Projektový manažér
Mgr. Simona Stanková
Agenda ČOV, kanalizácií a ochrany ovzdušia, kompenzácie
1928  
Projektový manažér
Ing. Mária Bončiková
Agenda protipovodňovej ochrany, odpadového hospodárstva, odstraňovania environmentálnych záťaží, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1929  
Projektový manažér
Mgr. Alexandra Vanková
Agenda ČOV a kanalizácií, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1915  
Projektový manažér
Ing. Marek Horňák, PhD.
Agenda ČOV a kanalizácií, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1924  
Projektový manažér
Ing. Veronika Krč-Jediná
Agenda odpadového hospodárstva, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1930  
Projektový manažér
Ing. Martin Mikuš
Agenda ČOV a kanalizácii, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1934  
Projektový manažér
Ing. Jaroslava Solárová
Agenda ČOV, kanalizácií, vodovodov, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1927  
Projektový manažér
Ing. Zuzana Csölleová 
Agenda environmentálnej výchovy, odpadového hospodárstva, prieskumu, výskumu, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1932  
Projektový manažér
Ing. Dagmara Vaľovská

Agenda ČOV a kanalizácií, úverov, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1925  
Projektový manažér
Ing. Alena Vlková

Agenda vodovodov, zateplenia a sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom
1926  
Projektový manažér
Ing. Martina Zahradníčková

Agenda ČOV, kanalizácií a úverov
1931  
Projektový manažér
Ing. Lucia Ujová

Agenda ČOV, kanalizácií
1957  
Oddelenie finančného riadenia projektov
Tímový líder
Ing. Peter Momotjuk
1921  
Manažér finančného overovania
Ing. Eva Balogová  
1941  
Manažér finančného overovania
Ing. Zuzana Krochtová  
1914  
Manažér finančného overovania
Mgr. Silvia Mazánová
1942  
Manažér finančného overovania
Ing. Jozef Spinčiak
1943  
Manažér finančného overovania
Mgr. Mária Horňáková
1913  

ODBOR EKONOMIKY


Vedúca odboru
Ing. Agnesa Klimová
1940  
Vedúca odboru
Vedúca odboru v zastúpení
Ing. Andrea Štefániková, MBA
1940  
Manažér mzdovej agendy a pokladne
Helena Chvostíková
1953  
Referent rozpočtu a účtovníctva
Mgr. Gabriela Szabóová
1956  
Referent účtovníctva
Ing. Anton Pospíšek
1950  
Referent účtovníctva
Ing. Mária Koníčková
1954  

ODBOR PRÁVA A ZDROJOV FONDU


Vedúca odboru práva a zdrojov fondu 
Mgr. Denisa Hadrbolcová, MSc
1912  
Referent zdrojov fondu
RNDr. Alena Palacková, PhD.
Agenda evidencie podzemných vôd a znečisťovateľov
Agenda evidencie vyradených neexistujúcich vozidiel
1961  
Referent zdrojov fondu
RNDr. Anna Čechová
Agenda pokút za znečisťovanie životného prostredia
1958  
Referent zdrojov fondu
Ing. Mária Zváčová
Agenda poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
1960  
Manažér správy a vymáhania pohľadávok 
Mgr. Jana Kotrlecová
1959  
Manažér správy a vymáhania pohľadávok 
Mgr. Mária Adámková
1903  
Manažér právnych služieb 
Mgr. Tomáš Csicsay
1909  

ODBOR KONTROLY


Vedúci odboru kontroly
Mgr. Tomáš Lelkes

1971  
Referent kontroly
Ing. Tímea Sillová
1972  
Referent kontroly
Ing. Ľudovít Priester
1970  

ODBOR ČINNOSTÍ RECYKLAČNÉHO FONDU


Manažér sledovania zmluvných vzťahov
Ing. Martin Múdry
02/4363 6540  
Manažér sledovania zmluvných vzťahov
Ing. Daniela Špániková, CSc.
02/4363 6540  
Manažér sledovania zmluvných vzťahov
Ivana Mitasová
02/4363 6540  
Ekonóm
Ing. Viktória Šmidtová
02/4363 6540  

<tr><td class="kontakt_td"><span style="font-weight: normal;" data-mce-mark="1">Vedúca odboru<br />Ing. Agnesa Klimová</span><div class="kontakt_tel"></div><div class="kontakt_minidiv">1940 &nbsp;</div><div class="kontakt_env"></div><div class="kontakt_minidiv" style="background-image: none; padding-left: 5px;"><a href="mailto:podatelna@envirofond.sk">podatelna@envirofond.sk</a></div></td></tr>