Kontakt

Nevädzová 5 
821 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212


IČO: 30796491

E-mail : Podateľňa: (2. poschodie č. dverí 301)
E-mail : podatelna@envirofond.sk

 

Stránkové hodiny:

Pondelok od 8:30 do 15:00
Utorok od 8:30 do 15:00
Streda od 8:30 do 15:00
Štvrtok od 8:30 do 15:00
Piatok od 8:30 do 14:00

NÁMESTNÍK RIADITEĽA

Prestávka na obed: od 12:00 do 12:30

Telefón: 02 212 909 XX (klapka)   [+421 2 212 909 XX (klapka)]
 

RIADITEĽ

Mgr. Timea Sujová
02 212 909 22 M: 0917 714 474

NÁMESTNÍK RIADITEĽA

Ing. Ingrid Lipovská
02 212 909 97 M: 0917 714 460

KANCELÁRIA RIADITEĽA

Vedúca kancelárie riaditeľa
Mgr. Katarína Dodrvová
02 212 909 02  M: 0917 692 145
Sekretariát riaditeľa 
Dária Jašková
Manažér komunikácie/ metodik 
Mgr. Michaela Kroková
02 212 909 05  M: 0905 581 579 

Zodpovedná osoba pre GDPR

Manažér ľudských zdrojov 
Elena Ottingerová

02 212 909 04  
 

ODBOR PROGRAMOVANIA A POSUDZOVANIA PROJEKTOV

Vedúca odboru
Ing. Martina Pipíšková 
02 212 909 11  
Projektový manažér
Mgr. Zuzana Drozdová 
02 212 909 18  
Projektový manažér
Ing. Viera Očenáš Kacvinská 
02 212 909 91  
Projektový manažér
Mgr. Kristína Jurištová 
02 212 909 12  
Projektový manažér
Ing. Mária Kollárová 
02 212 909 17  
Projektový manažér
Ing. Veronika Krč-Jediná 
02 212 909 13  
Projektový manažér
Ing. Lucia Ujová 
02 212 909 14  
Projektový manažér
Ing. Ľudmila Katonová 
02 212 909 15  
Projektový manažér
Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD. 
02 212 909 16  
Projektový manažér
Ing. Silvia Ilčiková 
02 212 909 19  

ODBOR IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV A FINANČNÉHO RIADENIA

Vedúci odboru
Mgr. Radoslav Klochan 
02 212 909 21
Tímový líder
Ing. Peter Momotjuk 
02 212 909 30  

ODBOR EKONOMIKY

Vedúca odboru
Ing. Andrea Štefániková, MBA
02 212 909 40  M: 0917 366 481
 

ODBOR PRÁVA A ZDROJOV FONDU

Vedúca odboru 
Mgr. Denisa Hadrbolcová, MSc
02 212 909 50  M: 0905 270 063
Manažér právnych služieb 
Mgr. Peter Adamik
02 212 909 54  
Manažér správy a vymáhania pohľadávok 
Mgr. Jana Kotrlecová
02 212 909 52  
Manažér správy a vymáhania pohľadávok
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.
02 212 909 51  
Manažér správy úverov
Mgr. Mária Adámková
02 212 909 53  
Referent zdrojov fondu
Ing. Anna Aibek
02 212 909 90  
Referent zdrojov fondu
RNDr. Anna Čechová
02 212 909 56  
Referent zdrojov fondu
Ing. Alexandra Kormanová
02 212 909 58  
Referent zdrojov fondu
RNDr. Alena Palacková, PhD.
02 212 909 55  
Referent zdrojov fondu
Ing. Mária Zváčová
02 212 909 57  

ODBOR ČINNOSTÍ RECYKLAČNÉHO FONDU

Vedúca odboru 
Mgr. Ivana Antošová

02 212 909 70 M: 0918 511 403

ODBOR KONTROLY

Vedúci odboru 
Mgr. Tomáš Lelkes
02 212 909 60  M: 0917 713 231