Kontakt

Martinská 49
821 05 Bratislava
GPS: 48°08'35.8"N 17°09'45.7"E

Korešpondenčná adresa:

Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215


IČO: 30796491

E-mail : Podateľňa: (prízemie č. dverí 002)
E-mail : podatelna@envirofond.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok od 8:30 do 15:00
Utorok od 8:30 do 15:00
Streda od 8:30 do 15:00
Štvrtok od 8:30 do 15:00
Piatok od 8:30 do 14:00

Prestávka na obed: od 12:00 do 12:30

Telefón: 0906 31 XXXX (klapka)   [+421 906 31 XXXX (klapka)]
 

RIADITEĽ

Mgr. Peter Kalivoda

KANCELÁRIA RIADITEĽA

Manažér komunikácie/ metodik 
Mgr. Michaela Kroková
0906 31 1910  
 

ODBOR PROGRAMOVANIA A POSUDZOVANIA PROJEKTOV

Vedúca odboru
Ing. Mária Zapletalová 
0906 31 1920  
Projektový manažér
Ing. Martina Pipíšková 
0906 31 1929  
Projektový manažér
Mgr. Kristína Jurištová 
0906 31 1948  
Projektový manažér
Ing. Mária Kollárová 
0906 31 1915  
Projektový manažér
Ing. Veronika Krč-Jediná 
0906 31 1930  
Projektový manažér
Ing. Lucia Ujová 
0906 31 1957  
Projektový manažér
Ing. Silvia Pavolková 
0906 31 1930  
Projektový manažér
Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD. 
0906 31 1915  

ODBOR IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV A FINANČNÉHO RIADENIA

Vedúca odboru
Mgr. Timea Sujová 
0906 31 1932  

ODBOR EKONOMIKY

Vedúca odboru v zastúpení
Ing. Andrea Štefániková, MBA
0906 31 1940  
 

ODBOR PRÁVA A ZDROJOV FONDU

Vedúca odboru 
Mgr. Denisa Hadrbolcová, MSc
0906 31 1912  

ODBOR ČINNOSTÍ RECYKLAČNÉHO FONDU

Vedúca odboru 
Mgr. Ivana Antošová

0906 31 1947 M: 0918 511 403

ODBOR KONTROLY

Vedúci odboru 
Mgr. Tomáš Lelkes
0906 31 1971