Aktuality

  • Pridané 14. 07. 2017

    Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 - aktualizácia

    Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

  • Zobraziť staršie aktuality