Aktuality

 • Pridané 26. 09. 2018

  Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na kompenzácie

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu v rámci „VÝZVY K-1/2018 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie ... (zobraziť viac)

 • Pridané 19. 09. 2018

  Program obnovy dediny pre rok 2019

  Slovenská agentúra životného prostredia dňa 10.09.2018 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmen... (zobraziť viac)

 • Pridané 31. 08. 2018

  Schéma štátnej pomoci pre podniky

  Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU E... (zobraziť viac)

 • Pridané 31. 08. 2018

  Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 - aktualizácia

  V súvislosti s prijatím zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kto... (zobraziť viac)

 • Zobraziť staršie aktuality