Aktuality


ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností na rok 2014, oblasť L, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti.... 
pridané: 06. augusta 2014
 viac informácií
->

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 31. júla 2014 budú úradné hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.   
pridané: 28. júla 2014
 viac informácií
->

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení elektronických formulárov žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Všetky uvedené formuláre sú vo formáte PDF a sú vám k dispozícii tu . Spolu s formulármi... 
pridané: 01. júla 2014
 viac informácií
->