Aktuality


dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 31. júla 2014 budú úradné hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.   
pridané: 28. júla 2014
 viac informácií
->

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení elektronických formulárov žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Všetky uvedené formuláre sú vo formáte PDF a sú vám k dispozícii tu . Spolu s formulármi... 
pridané: 01. júla 2014
 viac informácií
->

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e). Dokumenty... 
pridané: 27. júna 2014
 viac informácií
->