Aktuality


dovoľujeme si Vás informovať, že po doplnení žiadostí budú kompletné žiadosti zaradené do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie a budú odborne posúdené a vyhodnocované. Takto posúdené žiadosti budú slúžiť ako podklad pre rokovanie Rady Environmentálneho fondu, ktorá následne odporučí ministrovi životného prostredia SR zoznam... 
pridané: 18. augusta 2015
 viac informácií
->

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (31.7.2015)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do piatku 14.08.2015 (vrátane),... 
pridané: 31. júla 2015
 viac informácií
->

ďakujeme za doručenie vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a dovoľujeme si vám oznámiť, že vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí.... 
pridané: 20. júla 2015
 viac informácií
->