Aktuality


dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 16. 09. 2014, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014. Termín na doplnenie nami požadovaných náležitostí a príloh je do 30. septembra 2014 (dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania doplnenia na poštovú prepravu) V záujme čo najrýchlejšieho... 
pridané: 16. septembra 2014
 viac informácií
->

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru  z Environmentálneho fondu pre rok 2014 bola aktualizovaná a zároveň si dovoľujeme požiadať  všetkých žiadateľov o podporu formou úveru na rok 2014, aby sa ňou riadili pri príprave svojich žiadostí . V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.... 
pridané: 03. septembra 2014
 viac informácií
->

ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností na rok 2014, oblasť L, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti.... 
pridané: 06. augusta 2014
 viac informácií
->