Aktuality


na základe aktuality zo dňa 02.01.2014 si vás dovoľujeme informovať, že Environmentálny fond dnes (21.01.2014)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2014. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes zaslané výzvy... 
pridané: 21. januára 2014
 viac informácií
->

v súvislosti s poskytnutím informácií o príspevku do Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 290/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom vydania potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho... 
pridané: 13. januára 2014
 viac informácií
->

v prípade, že Vám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 a máte ďalšie otázky, kontaktujte prosím telefonicky príslušného projektového manažéra uvedeného vo výzve, prednostne v čase od 13:15 do 15:00 hod (pondelok, utorok, štvrtok), v čase od 13:15 do 16:30 (streda) a v čase od 13:15 do 14:00 hod (piatok). Nakoľko na EF... 
pridané: 08. januára 2014
 viac informácií
->