Aktuality


Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané  rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom,  obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.  Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu,  že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2014, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v abecednom poradí... 
pridané: 22. apríla 2014
 viac informácií
->

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,  b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,  c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,  d)... 
pridané: 22. apríla 2014
 viac informácií
->