Aktuality


Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2016 podľa § 4 ods. 1 písm.... 
pridané: 29. júna 2015
 viac informácií
->

dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu formou dotácií obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a v Programe obnovy dediny – Zelená dedina na rok 2015 bolo ukončené. Výsledky a ďalšie informácie sú zverejnené... 
pridané: 20. apríla 2015
 viac informácií
->

Vzhľadom na dezinsekčné a deratizačné práce, ktoré budú prebiehať v budove Environmentálneho fondu dňa 17. 04. 2015 (piatok) od 12.00 hod., v tomto čase nebude možné vybaviť vaše žiadosti ani požiadavky o informácie. Počnúc dňom 20. 04. 2015 (pondelok) opäť pracujeme v plnom nasadení. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.... 
pridané: 17. apríla 2015
 viac informácií
->