Aktuality


dovoľujeme si Vás informovať, že v posledný deň predkladania žiadostí o podporu formou dotácie pre činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, (t. j. 9.10.2015) budú stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod. 
pridané: 01. októbra 2015
 viac informácií
->

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.   Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete... 
pridané: 11. septembra 2015
 viac informácií
->

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti C4 pre rok 2015, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podpore, sú... 
pridané: 11. septembra 2015
 viac informácií
->