Aktuality


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 15.12. 2014 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Martinskej ulici č. 49, Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 15.12. 2014 možná telefonická ani elektronická komunikácia. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa na doručovanie... 
pridané: 11. decembra 2014
 viac informácií
->

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L1 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete... 
pridané: 09. decembra 2014
 viac informácií
->

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti L 1 na rok 2014, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podpore, sú uvedení v abecednom... 
pridané: 09. decembra 2014
 viac informácií
->